Ὁ Λογότυπος τῆς ΝΙΚΗΣ

Ἀντανάκλαση τοῦ σοβαροῦ καί ποιοτικοῦ χαρακτήρα καί τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι ὁ λογότυπός της.

Τό σχέδιο κρύβει μέσα του τόν Ἥλιο τῆς Μακεδονίας, σημεῖο ἀναφορᾶς στήν ἱστορία τῆς ΝΙΚΗΣ πού γεννᾶται στά συλλαλητήρια γιά τή μαρτυρική καί προδομένη Μακεδονία μας. Τό ἔμβλημα χαρακτηρίζεται ἀπό σταυροειδῆ μορφή, μέ τή μεγάλη ὁριζόντια διάσταση νά δηλώνει τόν ἑνωτικό προσανατολισμό τῆς ΝΙΚΗΣ ἀπέναντι σέ κάθε καλοπροαίρετο Ἕλληνα.

Τό φτερό ἐν κινήσει θυμίζει τά φτερά τῆς Νίκης, ὅσο καί τά φτερά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς πατρίδας μας, τῶν «καλῶν νέων» πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ὁ λαός μας εὐρισκόμενος στά πρόθυρα τῆς πνευματικῆς, βιολογικῆς καί ἐδαφικῆς καταστροφῆς του. Συμβολίζει τή δυνατή ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ, τῆς ἐλπίδας καί τῆς δύναμης τῆς θέλησής μας νά πάρουμε τή ζωή μας ξανά στά χέρια μας καί νά διασφαλίσουμε τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

Τό καθαρό γαλανό χρῶμα[1] εἶναι τό χρῶμα τῆς ὑπογραφῆς πού ἔβαλε ὁ οὐρανός γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας. Σφραγίδα ἀνεξίτηλη, πού θά μένει ὅσο ὑπάρχει ἔστω κι ἕνας Ἕλληνας πού κοιτάζει κατά τόν οὐρανό.

Τό καφεκόκκινο χρῶμα[2] εἶναι τό χρῶμα τῆς γῆς πού σκεπάζει τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά. Εἶναι τό χῶμα πού ἔχει ἀναμιχθεῖ μέ τή φωτιά καί ποτιστεῖ μέ τό αἷμα τῶν προγόνων μας. Εἶναι τό χαρακτηριστικό «χονδροκόκκινο» τῶν ἁγιογράφων, πού κοσμεῖ τά καθολικά τῶν ἱερῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί τίς εἰκόνες τῶν πνευματικῶν ὀλυμπιονικῶν μας. 

Ἄν καί ἀσύμμετρη, ἡ σχεδίαση διατηρεῖ ἰσχυρή ὀπτική ἁρμονία χάρη στή χρυσή ἀναλογία Φ –έναν διαχρονικό κανόνα καλαισθησίας πού διαπερνᾶ τήν ἀρχαία Ἑλλάδα, τή βυζαντινή ἀρχιτεκτονική καί πολλά ἐντυπωσιακά δημιουργήματα τοῦ σύγχρονου σχεδιαστικοῦ κόσμου.

Δυναμική κίνηση καί ἀκλόνητη σταθερότητα. Οὐρανός καί Γῆ. Σύγχρονο βλέμμα στό μέλλον καί ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης. Ὅλα σέ ἰσορροπία.

Αὐτή εἶναι ἡ ΝΙΚΗ.

 

Σέ σκοῦρο περιβάλλον, ὁ Λογότυπος τῆς ΝΙΚΗΣ φέρει σέ ὁλόλευκη χρωματική ἀπόδοση ὅλα τά στοιχεῖα του, φωτίζοντας τόν χῶρο μέ δυναμισμό καί ἐξαιρετική ὀπτική εὐκρίνεια.

 

[1] Γαλάζιο: Pantone 279C, CMYK C:72 M:37

[2] Καφεκόκκινο: Pantone 718C, CMYK C:18 M:80