Δημήτριος Παπαδόπουλος

Ὁ Δημήτριος Παπαδόπουλος, οἰκονομολόγος καί φοροτεχνικός, κατάγεται ἀπό τήν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1957 καί μεγάλωσε στήν Κατερίνη. Συμπλήρωσε τίς δευτεροβάθμιες καί τριτοβάθμιες σπουδές στή Σουηδία, ἀποκτῶντας πτυχίο Οἰκονομολόγου ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Στοκχόλμης.

Εἶναι ἒγγαμος πατέρας ἑνός τέκνου καί παπποῦς πέντε παιδιῶν.

Ἀπό τό 1983 ζεῖ μόνιμα στήν Κατερίνη, ὂπου καί δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελματικά ὡς ἐλεῦθερος ἐπαγγελματίας οἰκονομολόγος-φοροτεχνικός ἒως σήμερα. Ἒχει ἐπιπρόσθετα ἐργασθεῖ ὡς σύμβουλος ἐπιχειρήσεων ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν ἐπενδυτικῶν προγραμμάτων. Θήτευσε ὡς Γενικός Γραμματέας στήν Ἒνωση Φοροτεχνικῶν Πιερίας τά ἒτη 1997-2006, καθῶς καί στήν Διοίκηση τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (τμῆμα Κεντρικῆς Μακεδονίας) κατά τό διάστημα 1999-2001.

Εἶναι σήμερα Ὑπεύθυνος τῆς Κοινότητας ΝΙΚΗΣ τοῦ νομοῦ Πιερίας.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλική καί τήν σουηδική.