Ἀντώνιος Βασιλειάδης

Ὁ Ἀντώνιος Βασιλειάδης γεννήθηκε τὸ 1940 στὰ Γιαννιτσὰ, ὃπου καί διαμένει μόνιμα. Ἒλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου, ἀπό τήν ὁποία οἱ πολύτεκνοι γονεῖς του ξερριζώθηκαν το 1922. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Ὑπηρέτησε ὠς λοχίας καί εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στήν ὁποῖα ὡς φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στά κοινά.

Ἐργάστηκε ὡς καθηγητής θεολόγος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σὲ διάφορα σχολεῖα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Γερμανία, ὃπου ἀπό τό 1971 φοιτεῖ καί στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, καθῶς καὶ σὲ εἰδικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμιλητικῆς καὶ Κατηχητικῆς, διατελῶντας Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Έπιστημόνων καὶ Φοιτητῶν τοῦ Μονάχου. Ἐπιστρέφει στά Γιαννιτσά το φθινόπωρο 1974 ἀναλαμβάνοντας ἐκδότης καί διευθυντής τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «Ἠχώ τοῦ Κάμπου», ἐνῶ στὶς πρῶτες μεταπολιτευτικές δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1975, ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀνεξάρτητου συνδυασμοῦ «Νέα Πορεία», ἐκλέγεται Δήμαρχος Γιαννιτσῶν. Τό 1978 μέ πρόταση τοῦ Ὑπ.Ἐσωτερικῶν συμμετεῖχε σέ ἀντιπροσωπεία τῆς ΚΕΔΚΕ στὸ Συνέδριο Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης στὸ Στρασβοῦργο. Ὑπῆρξε ἐπίσης πρόεδρος διαφόρων ἐπιτροπῶν καί συλλόγων σχολικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἐπιμορφωτικοῦ ἀντικειμένου, ὃπως καί τοῦ Ἀθλητικού Συλλόγου Γιαννιτσών «Μέγας Ἀλέξανδρος», ἐνῶ διακονεῖ τό χριστεπώνυμο πλήρωμα μέ ἀκατάπαυστη κατηχητική και κηρυκτική δραστηριότητα.

Ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ κοινὰ καὶ προσδοκᾶ μιὰ πραγματικὴ ἑλληνική, ἀνεξάρτητη, δημοκρατικὴ πορεία τῆς Πατρίδας μας, πού δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθεῖ παρά μόνο ὂταν οἱ ὑπεύθυνοι λειτουργήσουν μέ ὁδηγό τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, πού μᾶς χάρισαν τήν Ἐλευθερία.