Παναγιώτης Καλαμπάκας

Ὁ Παναγιώτης Καλαμπάκας τοῦ Κωνσταντίνου γεννήθηκε τὸ 1953 στὰ Τρίκαλα, ὅπου καὶ διαμένει μόνιμα. Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας πέντε τέκνων.

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς φιλόλογος στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καὶ ὡς Διευθυντὴς τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Τρικάλων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του. Εἶναι κάτοχος διπλώματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ διαθέτει διδακτικὴ ἐμπειρία στὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν.

Ἐργάζεται ὡς τεχνικὸς σύμβουλος καὶ ἠχολήπτης στὴν ἑταιρεία «ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ», μὲ ἀξιόλογη δισκογραφικὴ παραγωγὴ βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς.