Κωνσταντῖνος Καρασαρλίδης

Ὁ Κωνσταντῖνος Καρασαρλίδης γεννήθηκε τὸ 1972 στὴν Ἔδεσσα μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Σκύδρα Ν. Πέλλας. Κατοικεῖ στά Γιαννιτσά, εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο παιδιῶν.

Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  καὶ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία στὸ Τυχερό Σουφλίου Ν. Ἕβρου ὡς λοχίας, ἀρχικά, γιά ἑπτά μῆνες, ὅπου ἔζησε στὴν πρώτη γραμμή τὴν κρίση τῶν Ἰμίων καὶ στὴν συνέχεια ὑπηρέτησε γιὰ ἕνδεκα μῆνες ὡς εὔζωνας στὴν Προεδρικὴ Φρουρὰ στὴν Ἀθήνα.

Ἀσχολήθηκε ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὡς ἀγρότης μὲ τὴν καλλιέργεια, παραγωγή καὶ διακίνηση ροδακίνων μέσῳ τῶν τοπικῶν συνεταιρισμῶν Ν. Πέλλας. Ἐπίσης, ἐργάσθηκε στό Ἰνστιτοῦτο Γεωλογικῶν καί Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν (ΙΓΜΕ) στήν Ἀθήνα.

Σήμερα ἐργάζεται στήν Δημόσια Ὑπηρεσία Ἀπασχόλησης (ΔΥΠΑ) ―πρώην ΟΑΕΔ― Ἔδεσσας ὡς ἐργασιακὸς σύμβουλος, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἀπασχόλησης καὶ ἔχει συνεχῆ συμμετοχή σὲ σεμινάρια καὶ προγράμματα ἐκπαίδευσης τῆς ΔΥΠΑ.

Τό ἔντονο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ κοινὰ τὸν ὁδήγησε στή θέση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου στὸν Δῆμο Σκύδρας.