Κωνσταντῖνος Μηνάογλου

Ὁ Κωνσταντῖνος Μηνάογλου τοῦ Προδρόμου γεννήθηκε τὸ 1962 στὸ χωριὸ Ζωγράφου Χαλκιδικῆς τοῦ Δήμου Ν. Προποντίδας. Εἶναι γόνος μικρασιατικῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Ἀνταβάλ τῆς Καππαδοκίας. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας τεσσάρων τέκνων.

Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης καὶ τή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει δίπλωμα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ παράλληλες σπουδὲς στὴν ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ μουσική.

Ὑπηρετεῖ στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς ἀπὸ τὸ 1985. Ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα μὲ τὴν τοπικὴ λαογραφία, τὸ θέατρο καὶ τὴν ποίηση τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν προσφύγων καὶ διοργανώνει σχετικὲς ἐκδηλώσεις σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἀρθρογραφεῖ σὲ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο, ἑστιάζοντας σὲ θέματα ἐκπαιδευτικοῦ, πατριωτικοῦ καὶ θεολογικοῦ περιεχομένου.