Κωνσταντῖνος Μπαλιάκας

Ὁ Κωνσταντῖνος Μπαλιάκας εἶναι γεννημένος στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Δρυόβουνο Κοζάνης. Εἶναι πατέρας δύο παιδιῶν ἐν ἀναμονῇ τοῦ τρίτου.

Εἶναι Γεωλόγος μὲ εἰδίκευση στοὺς ὑδρογονάνθρακες. Μετὰ τὴ λήψη τοῦ πτυχίου του ἀπὸ τὸ Τμῆμα Γεωλογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Διατμηματικὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν μὲ τίτλο «Ἔρευνα καί Ἐκμετάλλευση Ὑδρογονανθράκων», στὸ πλαίσιο προετοιμασίας ἑλληνικοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ μὲ σκοπὸ τὴν στελέχωση ἐπιχειρηματικῶν δραστηριοτήτων.

Ὁμιλεῖ τὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα.

Τὸ ὅραμά του εἶναι ἡ ἄμεση ἐξόρυξη τῶν ἐγχώριων κοιτασμάτων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν διὰ παντὸς ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας. Συστρατεύθηκε στὴ «ΝΙΚΗ» διότι πιστεύει ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ «ὑγιῆ» πολιτικὴ κίνηση στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια.