Ἀθηνᾶ Πετικοπούλου

Ἡ Ἀθηνᾶ Πετικοπούλου γεννήθηκε τὸ 1994 στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Πρασινάδα Ἠμαθίας. Εἶναι ἄγαμη καὶ διαμένει μὲ τὴν μητέρα καὶ τοὺς δύο μικρότερους ἀδελφούς της.

Εἶναι φοιτήτρια στὸ Τμῆμα Δημοσιογραφίας καὶ Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ δικαιώματα τῶν ΑΜΕΑ καὶ τὴν ζωή τους γενικότερα, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται στὴν ἀφιλόξενη γιὰ τοὺς συνανθρώπους αὐτοὺς χώρα μας.

Αὐτὸ ποὺ τὴν παρακίνησε νὰ ἐμπλακεῖ στὸ Δημοκρατικὸ Πατριωτικὸ Κίνημα «ΝΙΚΗ» εἶναι ὅτι τὸ Κίνημα αὐτὸ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας καί τήν πολιτική ἐφαρμογή τῶν πατρογονικῶν ἀξιῶν τῶν Ἑλλήνων, σὲ θέματα προσωπικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ ἐπιπέδου, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν στὴ συνείδηση ὅλων τῶν πολιτῶν.