Θεόδωρος Ρηγινιώτης

Ὁ Θεόδωρος Ρηγινιώτης γεννήθηκε τὸ 1971 καὶ μεγάλωσε στὸ Ρέθυμνο, ὅπου ζεῖ μὲ τὴν οἰκογένειά του. Ἡ καταγωγή του ἀπὸ πατέρα εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη Φθιώτιδος, ἐνῶ ἀπὸ μητέρα κατάγεται ἀπὸ τὸ Ἀποδούλου Ρεθύμνης. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας ἑνός τέκνου.

Ὑπηρετεῖ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ὡς καθηγητής θεολόγος.

Ἐπί σειρὰ ἐτῶν ὑπῆρξε μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων, καθὼς καὶ μέλος ἤ ἱδρυτικὸ μέλος διαφόρων πολιτιστικῶν φορέων τοῦ τόπου του. Ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μὲ τὴν μελέτη καὶ προβολὴ τοῦ κρητικοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος, τῆς μουσικῆς παράδοσης καὶ τῆς λαογραφίας τῆς Κρήτης. Ἔχει ἔντονη παρουσία στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα καὶ τακτικὴ ἀρθρογραφία στὸν τοπικὸ τύπο, καθὼς καὶ σὲ θεολογικὰ ἱστολόγια καὶ ἱστοσελίδες.

Ἔχει ἐκδώσει σὲ ἔντυπη ἤ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ δεκαπέντε βιβλία του. Ἀνάμεσά τους τὸ μυθιστόρημα «Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ», ἡ «Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν σκεπτόμενο ἄθεο», οἱ «Σημειώσεις γιὰ τὸ Ἰσλὰμ» (ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἐλεύθερη στὸ διαδίκτυο) καὶ ἡ συλλογὴ ἀφηγηματικῶν ποιημάτων στὴν κρητικὴ διάλεκτο «Ὁ Παραμυθᾶς μὲ τὸ νταούλι».