Μαρία Τσιτουρίδου

Ἡ Τσιτουρίδου Μαρία, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Κατερίνη, γεννήθηκε τὸ 1964 στὸ Ἀμβοῦργο τῆς Γερμανίας ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς οἰκονομικοὺς μετανάστες. Εἶναι ἔγγαμη καὶ διαμένει στὴν Κατερίνη.

Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Φλωρίνης. Ἀπὸ τὸ 1990 ἐργάζεται ὡς δασκάλα στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση, μέ παράλληλη πολύχρονη ἐνεργή συνεισφορά στην κατήχηση της ἑλληνικῆς νεολαίας.