Βασίλειος Γιασλακιώτης

Ὁ Βασίλειος Ἰ. Γιασλακιώτης γεννήθηκε στόν Ἀλμυρό Μαγνησίας. Εἶναι παντρεμένος καί ἔχει δύο παιδιά. Σπούδασε Βιολογία στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν. Μετά ἀπό κατατακτήριες ἐξετάσεις, εἰσήχθη καί σπούδασε τήν Ἰατρική στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ἐνῶ παράλληλα ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στό τμμα Βιολογίας. Εἶναι ὑποψήφιος Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.

Ἐξειδικεύτηκε στή Χειρουργική Γυναικολογία καί Μαιευτική στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων. Συμμετεῖχε ἐνεργά σέ ἐφημερίες ἐπειγόντων σέ ἰδιωτικές κλινικές τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Βρετανίας ὡς πιστοποιημένος ἐκπαιδευτής τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας στά μαιευτικά καί γυναικολογικά ἐπείγοντα (ALSO® ALSG® Instructor).  Ἐχρημάτισε ἐπικουρικός Ἐπιμελητής ἐπί διετία στό Ἀχιλλοπούλειο Νοσοκομεῖο Βόλου. Σήμερα εἶναι ὑπεύθυνος προγεννητικοῦ ἐλέγχου καί παρακολούθησης κύησης ὑψηλοῦ κινδύνου, ἐνῶ παράλληλα ἐκτελεῖ χειρουργικές, λαπαροσκοπικές, ἐνδοσκοπικές καί μαιευτικές ἐπεμβάσεις, ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς κλινικῆς «Ἄνασσα» Βόλου καί τοῦ «Ἰασώ» Θεσσαλίας. Διατηρεῖ στό Βόλο ἰατρεῖο παρακολούθησης ἐγκύων καί γυναικολογικῶν ἀσθενῶν. 

Εἶναι τακτικό Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Γυναικολογικῆς Μαιευτικῆς Ἐταιρείας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρείας Μαιευτικοῦ καί Γυναικολογικοῦ Ἐπείγοντος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐταιρείας Ἐνδοσκόπησης.  Ἔχει ἐνεργό καί διαρκῆ συμμετοχή σέ σεμινάρια, διαλέξεις καί προγράμματα συνεχιζόμενης ἰατρικῆς ἐκπαίδευσης, μἐ δημοσιεύσεις σέ ξένα καί ἑλληνικά ἐπιστημονικά περιοδικά. Ἐπιπλέον, διδάσκει σέ ΙΕΚ στόν τομέα Ὑγείας. Σέ ὅλην τή διαδρομή του καί κατά τήν ἐπιστροφή του στήν γενέτειρα Μαγνησία προσφέρει τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες σέ ἱερά καθιδρύματα. Ἀσχολεῖται ἐνεργά μέ τόν ἀθλητισμό, τίς γεωργικές καλλιέργειες, ἐνῶ καθημερινά ἀνησυχεῖ καί παλεύει γιά τό καλύτερο μέλλον τῆς Πατρίδας μας.