Ἐμμανουήλ Γκλάβας

Ὁ Ἐμμανουήλ Γκλάβας γεννήθηκε στήν ὄμορφη Καβάλα τόν Ἰούλιο τοῦ 1966. Κατοικεῖ στήν Θεσσαλονίκη. Εἶναι παντρεμένος καί ἔχει τρεῖς κόρες. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στό Τμήμα Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί Ἀθλητισμοῦ. Ἡ εἰδικότητά του στήν κολύμβηση τόν βοήθησε ὧστε νά ἀναλάβει τίς Ἀκαδημίες τοῦ Ἄρη γιά τέσσερα χρόνια.

Ἡ ἐκτεταμένη ἐνασχόλησή του μέ τούς ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς σηματοδοτεῖται ἀπό τό 1980, ὡς ἐνεργός χορευτής τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Καβάλας, μέ συμμετοχές σέ πολλές παραστάσεις τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐμπειρία αὐτή τόν ὤθησε στή δημιουργία δικῆς του ὁμάδας παραδοσιακῶν χορῶν στήν Μουσθένη τῆς Καβάλας γιά τέσσερα χρόνια, ἐνῶ παράλληλα σπούδαζε.

Ἀπό τό 1990, ἀσχολήθηκε μέ τόν κλάδο τῶν Ἀσφαλειῶν. Ἡ εὐκαιρία αὐτή ἀποτέλεσε τό ἐναρκτήριο λάκτισμα γιά τή μετέπειτα ἐπαγγελματική του πορεία. Ἔχοντας δίπλα του καταξιωμένους συναδέλφους τοῦ κλάδου, δραστηριοποιήθηκε ἔντονα καί ἔτσι, σήμερα, ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Πράκτορα διατηρώντας τό δικό του ἀσφαλιστικό γραφεῖο στήν Θεσσαλονίκη. Ἀσχολεῖται μέ κάθε τομέα ἀσφαλιστικῶν καλύψεων ὅπως ὀχήματα, ἀστικές–ἐπαγγελματικές εὐθύνες, νοσοκομειακά–συνταξιοδοτικά προγράμματα, κατοικίες.