Δρ. Γεώργιος Καλλιντέρης

Ὁ Δρ. Γεώργιος Καλλιντέρης γεννήθηκε τό 1955 στήν Ἀετόπετρα Κονίτσης. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας ἐννέα παιδιῶν.

Ἀποφοίτησε ἀπό τό Φυσικό Τμήμα τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι κάτοχος Master στήν Ἡλεκτρονική καί Ραδιοηλεκτρολογία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ ἀπό τό τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἔκανε τό Διδακτορικό του στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Ἀποφοίτησε, ἐπίσης, ἀπό τή Σχολή Ἐπιμορφώσεως Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)  Ἰωαννίνων καί ἔκτοτε ἐργάσθηκε στή Μέση Ἐκπαίδευση ὡς Φυσικός γιά περισσότερα ἀπό 20 ἔτη (1983-2006) μέ ἐνδιάμεση ἀπόσπαση στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων (1992-1998). Ὑπηρέτησε (2006-2014) ὡς Διευθυντής Λυκείου στήν Κόνιτσα.

Ἀπό τό 2014 ἔως τό 2019, ἐχρημάτισε Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ-Τουρισμοῦ-Πρωτογενοῦς τομέα στόν Δῆμο Κόνιτσας. Ἔχει ἔντονη τήν καλή ἀνησυχία καί τή μέριμνα γιά τά θέματα τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδας μας.