Δρ. Μαρία Μαντουβάλου

Ἡ Δρ. Μαρία Μαντουβάλου κατάγεται ἀπό τή Μάνη καί γεννήθηκε στόν Πειραιά. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ραλλείου καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡς μεταπτυχιακή ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, ἔκανε τίς μεταπτυχιακές της σπουδές στή Ρώμη καί στό Βερολίνο. Εἶναι διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Χοῦμπολντ τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ δίδαξε ὡς προσκεκλημένη καθηγήτρια σέ Πανεπιστήμια τοῦ Καναδά καί τῆς Γερμανίας. Εἶναι ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν.

Εἶναι ἱδρυτικό μέλος καί πρόεδρος πολλῶν Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ὁμίλων καί Συλλόγων, ἐνῶ συχνά μετέχει ὡς μέλος σέ ἐπιτροπές κρίσεων θεατρικῶν καί λογοτεχνικῶν διαγωνισμῶν. Ἔχει κάνει ἐπιστημονική ἔρευνα σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου καί ἔχει δώσει πλῆθος συνεντεύξεων καί διαλέξεων στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἔχει μετάσχει σέ πλῆθος διεθνῶν συνεδρίων, μέ πλούσιο συγγραφικό ἐπιστημονικό ἔργο, καθώς καί σέ διεθνεῖς ἀποστολές στή Βοσνία, τή Σερβία, τό Ἰράκ, τή Λιβύη, τήν Ἀμερική, τή Γαλλία καί ἁλλοῦ.

Ἔχει διατελέσει γιά πολλά χρόνια διευθύντρια τοῦ Φιλολογικοῦ Τμήματος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» καί Γραμματέας Σύνταξης τοῦ ὁμώνυμου περιοδικοῦ, καθώς καί διευθύντρια τῶν «Νυχτερινῶν Σχολῶν Παρνασσοῦ». Διδάσκει στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο τῆς Ἐταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, ἐνῶ διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐταιρείας Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας.