Δημήτριος Νατσιός

Ἱδρυτικός Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ

Ὁ Δημήτρης Ἰω. Νατσιός γεννήθηκε τό 1965 στό Μοσχοχώρι Πιερίας. Εἶναι γόνος πολύτεκνης οἰκογένειας καί ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας τριῶν παιδιῶν. Ἔχει πτυχίο ἀπό τήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης καί ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διακονεῖ τήν Παιδεία ἐδῶ καί 30 χρόνια ὡς μάχιμος δάσκαλος, σέ σχολεῖα τῶν Κυκλάδων καί τοῦ Κιλκίς.

Ἀνελλιπῶς, ἐδῶ καί 25 χρόνια, γράφει ἄρθρα σέ ἐφημερίδες τοῦ Κιλκίς, τῆς Κατερίνης καί σέ διάφορα πανελλαδικά περιοδικά, τοῦ ἔντυπου καί ἡλεκτρονικοῦ τύπου. Ἔχει ἐκδώσει 12 βιβλία, πού πραγματεύονται κυρίως θέματα τῆς Παιδείας. Ἐπί μία δωδεκαετία παρουσίαζε καί εἲχε τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκπομπῆς «Γράμματα Σπουδάματα» στούς τηλεοπτικούς σταθμούς «4Ε» καί «Δίον τηλεόραση». Μέ ἀσίγαστη φλόγα καί ἂδολη ἀγάπη γιά τά τιμαλφῆ τοῦ Γένους μάς καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, ἒχει ὀργώσει κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας μέ περισσότερες από 350 ὁμιλίες, ἀγγίζοντας καί ἀφυπνίζοντας πολλές ψυχές σέ θέματα Πίστεως καί Πατρίδος. Ἀγωνίζεται μέ σθένος κατά τῶν ἐπικίνδυνων σχολικῶν βιβλίων Γλώσσας, Ἱστορίας καί Θρησκευτικῶν, ὅπως καί τῆς σεξουαλικῆς δῆθεν διαπαιδαγώγησης. Τό 2006, μάλιστα, ἔγραψε τό πρῶτο κείμενο πανελλαδικῶς, μέ τό ὁποίο ἀποκάλυπτε τίς ἀθλιότητες τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς Στ' Δημοτικοῦ, τῆς Ρεπούση.

Τό 2019 δέχθηκε τήν εἰσήγηση, ἀπό προσωπικότητες μέ ἀγάπη γιά τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, νά διακονήσει, ἀπό τήν θέση τοῦ ἱδρυτικοῦ Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, ἓνα ἐξαιρετικά δύσκολο ἒργο: νά ἐμπνεύσει, συνενώσει καί συστρατεύσει κάθε ζωντανή, σοβαρή, ἒντιμη καί ἀνιδιοτελῆ συνείδηση, σέ ἓναν ἱερό ἀγῶνα νά ξαναχτίσουμε ἀπό νέα πολιτικά θεμέλια τήν Πατρίδα μας.