Ἀλεξία Τάντση

Ἡ Ἀλεξία Τάντση κατάγεται ἀπό τή Φλώρινα, εἶναι ἔγγαμη καί μητέρα τριῶν παιδιῶν. Τό ἔτος 1995, ἀποφοίτησε ἀπό τό Γενικό Λύκειο τῆς Φλώρινας καί στή συνέχεια ἀσχολήθηκε μέ τή διδασκαλία τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας. Εἶναι ἐθελόντρια τοῦ τμήματος νοσηλευτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἐργάζεται ὡς συμβασιοῦχος στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί στό πλαίσιο τῶν διοικητικῶν ἀρμοδιοτήτων ἒχει ἐξειδικευθεῖ σέ Χρηματοοικονομική καί Τραπεζική Διοικητική ἀπό το Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, καθῶς καί σέ Διοίκηση Πολιτισμικῶν Μονάδων καί Ἀνθρωπίνων Πόρων ἀπό τό Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Συμμετέχει ἀνελλιπῶς καί ἐνεργά σέ ὁλους τούς ἀγῶνες τόσο γιά τά ἐθνικά ὃσο καί γιά τά κοινωνικά ζητήματα τῆς άκριτικῆς Φλώρινας.

Διαχειρίζεται δύο ἰστολόγια, τήν «Παρεμβολή» καί τήν «Περίβλεπτο». Παράλληλα ἐρευνᾶ καί συλλέγει ἱστορικά στοιχεῖα καί μαρτυρίες σχετικά μέ τήν προσφορά τῶν Δυτικομακεδόνων στήν προετοιμασία καί τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, καθῶς καί στον Μακεδονικό Ἀγῶνα.