Δρ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος

Ὁ Δρ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος γεννήθηκε στήν Ἀθήνα, μέ καταγωγή ἀπό τή Λακωνική Μάνη. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας δύο παιδιῶν. Ἔζησε πολλά χρόνια στό ἐξωτερικό καί πλέον τῆς δεκαετίας στήν Ἀγγλία.

Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἔσσεξ καί διδάκτωρ πληροφορικῆς καί τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μάντσεστερ τῆς Αγγλίας, ὅπου ἐργάστηκε ὡς ἐρευνητικός παρατηρητής. Εἶναι κάτοχος ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσεων καί διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας.

Ἔχει διατελέσει διευθυντικό καί διοικητικό στέλεχος στόν ἰδιωτικό τομέα ἐπί μία 25ετία, στίς πωλήσεις, στή διαχείριση διεθνῶν συμβάσεων καί τή δημιουργία στρατηγικῶν συνεργασιῶν. Συνεργάσθηκε μέ διεθνεῖς οἴκους καί ἐταιρεῖες συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν καί προϊόντων ὑψηλῆς τεχνολογίας στόν χῶρο τῶν δικτύων καί τηλεπικοινωνιῶν. Κατέχει διεθνῆ ἐμπειρία μέ επιχειρηματική δραστηριότητα σέ περισσότερες ἀπό 30 χῶρες σέ Εὐρώπη, Ἀμερική καί Μέση Ἀνατολή.

Ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαίτερα μέ τήν ἡλεκτρονική διακυβέρνηση, τήν ἀχρήματη κοινωνία, τά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα καί τούς κινδύνους πού προκύπτουν στίς ἀτομικές ἐλευθερίες ἀπό τήν ἀθέμιτη χρήση τους.

Ὅραμά του γιά τήν Πατρίδα ἀποτελοῦν 3 πυλῶνες: (α) ἡ ὑψηλή ἐκπαίδευση καί κατάρτιση δεξιοτήτων τῶν νέων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, (β) ἡ ἐπιχειρηματικότητα καί ἐγχώρια παραγωγή πού θά ἀναδείξει μία δυνατή οἰκονομία διαχρονικά, καθῶς καί (γ) ἡ ἐφαρμογή τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας μέ τρόπο πού θά ἀπελευθερώνει τόν πολίτη καί θά τόν θέτει στό τιμόνι τῆς χώρας καί ὄχι στή δουλεία μίας Ὀργουελικῆς κοινωνίας.