Οἱ Θεματικές Ὁμάδες τῆς ΝΙΚΗΣ

Μέ ρίζα τή Ρωμηοσύνη μας ἀλλά καί τό βλέμμα στραμμένο στίς σύγχρονες προκλήσεις, ἡ ΝΙΚΗ ἀφουγκράζεται, ἀντιλαμβάνεται, ἐξελίσσεται, μεγαλώνει, ὠριμάζει, ὢστε νά μπορεῖ νά παρέχει τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις στά στρατηγικά ἐρωτήματα γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἒθνους μας. Οἱ ἀπαντήσεις αὐτές σμιλεύονται στίς Θεματικές Ὁμάδες τῆς ΝΙΚΗΣ.

Ἀποστολή τῶν Θεματικῶν Ὁμάδων

Οἱ Θεματικές Ὁμάδες λειτουργοῦν (α) ὡς παρατηρητήρια τῆς ἐπικαιρότητας καί τῶν ἐξωτερικῶν ἐξελίξεων στό γνωστικό ἀντικείμενό τους, (β) ὡς δεξαμενές σκέψης καί ἐργαστήρια συλλογικῆς διαμόρφωσης πολιτικῶν θέσεων, καθώς καί (γ) ὡς φορεῖς δομημένης διατύπωσης καί ἐστιασμένης ἐπικοινωνίας τῶν θέσεων τῆς ΝΙΚΗΣ.

Συμμετοχή στίς Θεματικές Ομάδες

Ἡ σύνθεση τῶν Θεματικῶν Ὁμάδων περιλαμβάνει (α) μέλη τῆς ΝΙΚΗΣ μέ σχετική ἐπαγγελματική γνῶση καί ἐξειδίκευση, χωρίς περιορισμό περιοχῆς ἢ ἀνάγκη ἐκλογικῆς ἀναγνώρισης, καθώς καί (β) ἐξωτερικούς ἐπιστημονικούς συμβούλους καί εἰδικούς προσκεκλημένους, χωρίς καμία δέσμευση ἀπό τό Κίνημα. Φιλότιμο καί ὂρεξη, ἐξειδικευμένη γνώση, πνεῦμα συνεργασίας καί ἐλάχιστος διαθέσιμος χρόνος εἶναι οἱ προϋποθέσεις συμμετοχῆς.

Ἀκόμη ὃμως καί χωρίς τακτική συμμετοχή, κάθε φίλη καί φίλος τῆς ΝΙΚΗΣ μπορεῖ νά ἀπευθύνει μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου πληροφόρηση, προβληματισμούς καί προτάσεις πρός τίς Θεματικές Ομάδες.

 

Θεματική Ὁμάδα
Ὑπεύθυνος
Ἠλεκτρονική Ἐπικοινωνία
Image
Ἐξωτερική Πολιτική καί Ἐθνική Ἂμυνα

Ἀθανάσιος Τσουγανάτος
(Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Δ/ντῆς Στρατ. Ἐκπ. ΣΣ Εὐελπίδων)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image
Ὑγεία καὶ Κοινωνική Πολιτική
Νικόλαος Παπαδόπουλος
(Δρ Καρδιοχειρουργικής)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image
Παιδεία καί Πολιτισμός
Θεόδωρος Ρηγινιώτης
(Εκπαιδ., Θεολόγος, Συγγραφέας)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image
Οἰκογένεια καί Δημογραφικό
Δημήτρης Χιωτακάκος
(Δρ Πληροφορικῆς καί Τηλεπικοινωνιῶν)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image
Οἰκονομικά καί Ἐργασιακά
Δημήτριος Παπαδόπουλος
(Οικονομολόγος - Stockholm University IES - Institute for Economic Studies, Φοροτεχνικὸς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image
Πρωτογενής Τομέας, Περιβάλλον & Ἐνέργεια

Ζώης Ζαρταλούδης (Πρωτογενής)
(Δρ Βιολογίας, Γεωπόνος)

Γεώργιος Καλλιντέρης (Περιβάλλον, Ἐνέργεια)
(Δρ Φυσικής, Εκπαιδευτικός)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.