Διεθνεῖς Συμμαχίες

Διεθνεῖς Συμμαχίες

«Οὔτε δυτικολάγνοι, οὔτε δυτικοφοβικοί. Διαγράφουμε τό ἀποτυχημένο δόγμα τοῦ κοιμισμένου κατευνασμοῦ καί δομοῦμε τό νέο δόγμα τῆς προληπτικῆς ἀποτροπῆς».

Συμμετέχουμε ἐνεργά στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς ὡς σκεπτόμενοι καί ὄχι ἐθελοτυφλώντας.

  • Κάποτε ἴσως νά ἀπαιτήσουν τά ἐθνικά μας συμφέροντα, νά δυσαρεστήσουμε καί συνεταίρους. Δέν μᾶς πειράζει, οὔτε μᾶς φοβίζει. Καί ἐκείνοι κάποιες φορές τό κάνουν.

Σεβόμαστε τό Διεθνές Δίκαιο ἀλλά γνωρίζουμε ὄτι ἡ Ἰσχύς εἶναι αὐτή πού τό καθιερώνει.

  • Τό δίκαιό μας δέν τό δίνει κανένας ΟΗΕ καί καμμία Χάγη, ἄν δέν ἔχουν συμφέρον ἤ δέν μᾶς δοῦν ἰσχυρούς, ἀποφασισμένους, καί μέ ἰσχυρούς συμμάχους.

«Τό πρόβλημά μας δέν εἶναι ἡ Ἐνωμένη Εὐρώπη, ἀλλά ἡ στάση μας μέσα σ’ αὐτήν».