Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀποτελεῖ φυσική συνέχεια τῆς Ἑλλάδος καί ἀσπίδα προστασίας της

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀποτελεῖ φυσική συνέχεια τῆς Ἑλλάδος καί ἀσπίδα προστασίας της

«Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, κλειδί γιά ἕνα μέλλον εἰρήνης, προόδου καί ἀλληλοσεβασμοῦ».

Δέ μποροῦμε νά συζητοῦμε γιά φιλικές σχέσεις καί εὐρωπαϊκή προοπτική μέ τήν Ἀλβανία, παραγνωρίζοντας τή συστηματική ἐχθρική πολιτική τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους καί παρακράτους ἀπέναντι στόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό:

  • Καταπάτηση ἀνθρωπίνων καί ἐθνικῶν δικαιωμάτων, λεηλασία καί καταπάτηση μνημείων καί ἐκκλησιῶν, μεγαλοϊδεατισμός καί ψεύδη στά σχολικά βιβλία, ἀποχαρακτηρισμός ἑλληνικῆς ταυτότητας σέ μειονοτικές πόλεις, θρασεῖες διεκδικήσεις Τσάμηδων, βίαιη πληθυσμιακή ἀλλοίωση μέ ἐποικισμό 30.000 μουσουλμάνων μεταναστῶν στήν καρδιά τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας.

Ἐνθαρρύνουμε τήν ἐπιστροφή τῶν νέων Βορειοηπειρωτῶν στήν πατρογονική γῆ μέ:

  • ἄτοκα δάνεια γιά γεωργικές, κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές καί τουριστικές μονάδες.

Πάταξη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος τῆς «Κολομβίας τῆς Εὐρώπης»

  • Σύνδεση τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῆς Ἀλβανίας μέ τήν καθοριστική πάταξη τῶν ναρκωτικῶν. Ἐπιβολή βίζας καί συστηματικοί συνοριακοί ἔλεγχοι. Ἄμεση φορολόγηση τῶν ἐμβασμάτων ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἐφαρμογή πόθεν ἔσχες γιά ὁποιαδήποτε μεγάλη ἀγορά στήν Ἑλλάδα. Ἀφαίρεση ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας καί ἀπέλαση μετά τήν ἔκτιση ποινῆς, γιά τά περιστατικά βαριᾶς ἐγκληματικότητας στήν Ἑλλάδα.

Ἐπιβολή στήν Ἀλβανία τοῦ πλήρους σεβασμοῦ ὅλων τῶν μειονοτικῶν καί ἐθνικῶν δικαίων τῶν ὁμογενῶν μας.

Ἀπαίτηση ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τοῦ πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας, που ὑπέγραψε καί ἡ ἴδια ἡ Ἀλβανία – πολλές ἤδη περιλαμβάνονται στίς συμφωνίες εἰσόδου σέ ΟΑΣΕ καί ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἀκριβῶς τό ἴδιο πέτυχε ἡ Ἀλβανία στό Κοσσυφοπέδιο μέ πολύ λιγότερες προϋποθέσεις.