Σχέσεις Ἑλλάδος μέ Τουρκία

Σχέσεις Ἑλλάδος μέ Τουρκία

«Ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἱστορία παρά μόνο ποινικό μητρῶο, καί καταλαβαίνει μόνο τή γλώσσα τῆς Ἰσχύος. ς τή μιλήσουμε».

Ὁ τελευταῖος αἰώνας πεπραγμένων τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καταγράφει:

 • Τή Γενοκτονία Θρακιωτῶν τό 1914, τή ναζιστικοῦ τύπου Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1914-1923, τίς σφαγές τοῦ ἑλληνικοῦ καί ἀρμενικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Σμύρνης τό 1922, τά Σεπτεμβριανά στήν Κωνσταντινούπολη τό 1955,
 • Τήν καταπίεση τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας σέ Ἴμβρο καί Τένεδο, τήν εἰσβολή στήν Κύπρο τό 1974 καί τήν ἀνακήρυξη ψευδοκράτους τό 1983 μετά ἀπό παράνομο ἐποικισμό, τήν ἐκτέλεση τῶν αἰχμαλώτων ἀγνοουμένων τῆς Κύπρου, τήν ἐκβιαστική τουρκοποίηση τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στή Θράκη,
 • Τίς ἀπειλές πολέμου ἀπό τό 1995 γιά τό δικαίωμά μας γιά αἰγιαλίτιδα ζώνη στά 12 νμ, τίς διαρκεῖς προσπάθειες γιά γκριζάρισμα ἑλληνικῶν ζωνῶν στό Αἰγαῖο, τήν εἰσβολή τό 2019-20 στίς ΑΟΖ Κύπρου καί Ἑλλάδος,
 • Τή χρήση τοῦ μεταναστευτικοῦ ὡς ὄπλου ὑβριδικῆς εἰσβολῆς σέ Ἔβρο καί νησιά, τή στήριξη ἰσλαμικοῦ τόξου στά Βαλκάνια μέ πρόσφατο βῆμα τή συμφωνία ἐποικισμοῦ τῆς Β. Ἠπείρου μέ 30.000 μουσουλμάνους μετανάστες, τήν ὕβρη μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί.

Γιά ποιά ἑλληνοτουρκική φιλία μιλοῦν;

Νά δομήσουμε τό δικό μας δίκαιο τῆς Ἰσχύος

 • Αὔξηση ἐπιχειρησιακῆς ἱκανότητας μέ νέους ἔξυπνους ἐξοπλισμούς χαμηλοῦ κόστους.
 • Ἐνεργοποίηση δικτύων ἔρευνας καί ἀνάπτυξης ἀμυντικοῦ ὑλικοῦ γιά τήν ἀμυντική βιομηχανία μας.
 • Ἐνίσχυση τοῦ ἡθικοῦ καί φρονήματος τῶν πολιτῶν, διπλωματική προετοιμασία τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης γιά ἐνδεχόμενη ἀνάγκη διενέργειας τοῦ πρώτου ἀποφασιστικοῦ προληπτικοῦ κτυπήματος.
 • Παλλαϊκή ἄμυνα γιά τά μεθόρια νησιά μας, ἔμμισθη ἐπέκταση θητείας, προαιρετική στράτευση γυναικῶν.

Ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ μας ἐπίσημα στόν ΟΗΕ μέ χάρτες τῶν ὀριοθετημένων νόμιμων κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Καμία διαπραγμάτευση γιά ἑλληνική γῆ καί ὔδωρ.

Συγκρότηση Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας σέ ἀντικατάσταση τοῦ ΚΥΣΕΑ.

Πραγματική Διπλωματική καί Οἰκονομική πίεση

 • Παύση τῆς διαδικασίας εἰσόδου τῆς Τουρκίας στήν Ε.Ε.
 • Παύση τῆς τελωνειακῆς σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας προτοῦ διασφαλιστεῖ ἰσότιμη ὠφέλεια γιά μέλη ΕΕ (Κύπρος).
 • Ἀπαίτηση ἔκδοσης ταξιδιωτικῆς ὁδηγίας τῆς ΕΕ γιά τήν Τουρκία, ἔπειτα ἀπό τήν προσβλητική μετατροπή Χριστιανικῶν μνημείων σέ τζαμιά.

Ὁλοκληρωμένη λύση γιά τήν ἐλεύθερη Θράκη μας.

 • Κλείσιμο τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς. Δίωξη / ἀπέλαση γιά συμμετέχοντες σέ ἐκδηλώσεις τῆς «αὐτόνομης δυτικῆς Θράκης».
 • Ἀποκλειστικά Ἑλληνική καί Πομακική γλώσσα στά θρησκευτικά μειονοτικά σχολεία τῆς Θράκης.
 • Προγράμματα οἰκονομικῆς στήριξης Πομάκων καί Ρομά. Σταθερότητα καί ἐμμονή στόν κρατικό διορισμό τῶν μουφτήδων.