Κύπρος

Κύπρος

«Ἡ Κύπρος ΔΕΝ εἶναι μακράν! Ἡ μαρτυρική Κύπρος ἔχει κυρίαρχη, αἰώνια καί ἀνεξίτηλη τήν Ἑλληνικότητά της».

Τό πρόβλημα τῆς Κύπρου εἶναι πολλαπλό.

  • Στρατιωτική εἰσβολή, διάπραξη ἐγκλημάτων πολέμου, παράνομη κατοχή καί δημιουργία ψευδοκράτους, παράνομη πληθυσμιακή ἀλλοίωση μέ συστηματικό ἐποικισμό ἀπό τήν Τουρκία, παράνομη διεκδίκηση τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ ἀπό τήν Τουρκία.

Τό ἀδιέξοδο τῆς Κύπρου ὀφείλεται στήν ἀδυναμία προβολῆς καί ἐπιβολής τοῦ δικαίου.

  • Τήν τιμωρία τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου, τήν ἀπόσυρση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς καί τήν ἐπαναφορά τῆς πληθυσμιακῆς ἀναλογίας Ἑλλήνων καί Τούρκων στά πρό εἰσβολῆς ἱστορικά ἐπίπεδα.

Ἀπαιτεῖται συστηματική ἐπικοινωνία τῶν δικαίων μας καί τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πρός ξένα διπλωματικά καί κυβερνητικά στελέχη ὅσο καί στή διεθνή κοινή γνώμη.

Ἀπαιτεῖται πλήρης στρατιωτική ἐνδυνάμωση καί ἀμέριστη πολιτική, διπλωματική, πολιτιστική, ἐκπαιδευτική καί οἰκονομική συμμαχία μέ τήν Κύπρο.

Ἐφαρμογή νέας μακροπρόθεσμης ἐθνικῆς στρατηγικῆς, που ἁρμόζει στήν ἱστορική ἀλήθεια τῶν ἀγώνων τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ καί στό ἐθνικό συμφέρον:

  • Ἡ πορεία πρός μία λειτουργική Ἕνωση τῆς ἐλεύθερης Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα, ἔνωση που θά ἔκλεινε ὅλες τίς ἀμφισβητήσεις ΑΟΖ καί θά ἀναβάθμιζε κατακόρυφα τήν ἐπιρροή τοῦ ἐνιαίου Ἑλληνικοῦ ἔθνους στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

Ἀπαιτεῖται ἀξίωση ἀποφασιστικῶν κυρώσεων στήν Τουρκία στά πλαίσια τῆς Ε.Ε. (καταγγελία τελωνειακῆς σύνδεσης) καί τοῦ ΟΗΕ (ἐπικήρυξη ἐγκληματιῶν πολέμου)