Σχέσεις Ἑλλάδος μέ Βουλγαρία

Σχέσεις Ἑλλάδος μέ Βουλγαρία

«Ἑστίαση καί συνεργασία σέ ὅσα μς ἐνώνουν, ἀποκατάσταση γιά ὅσα μς χωρίζουν».

Ἐπαναφορά τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος στήν τραυματισμένη Βόρεια Ἑλλάδα

  • Ἡ ἐπαχθῆς καί ἐκτός λογικῆς φορολόγηση τῶν ἐπιχειρήσεων στήν Ἑλλάδα, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιθετικά χαμηλή φορολογία τῆς γείτονος χώρας, ἔχουν ἐπιφέρει μαζική φυγή ἑλληνικῶν παραγωγικῶν μονάδων, μαρασμό στήν ἐργασία καί ἄκρως δυσμενές ἐμπορικό ἰσοζύγιο. Ἀπαιτεῖται ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα ἐπαναφορᾶς καί ἐνίσχυσης τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῆς παραγωγῆς στή Βόρεια Ἑλλάδα.

Ἀξίζει ἡ Βουλγαρία νά δεῖ τό συμφέρον της μέ ἄξονα τήν Ὀρθοδοξία καί ὄχι τόν πανσλαβισμό.

  • Ἱστορικά ὁ βουλγαρικός λαός διαμόρφωσε τήν συνείδησή του σέ μία πολιτισμική διελκυστίνδα μεταξύ Πανσλαβισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Ἡ προσκόλληση τῆς Ἑλλάδας στή Δύση ἄφησε ἔδαφος στόν πανσλαβισμό στή Βουλγαρία, μέ φοβερές συνέπειες στόν αὐτόχθονα πανάρχαιο Ἑλληνισμό τῆς Βόρειας Θράκης (Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας).
  • Σήμερα τό ἰσλαμικό τόξο καί ὁ ἐξ’ ἀνατολῶν ἐποικισμός εἶναι ζωτικές προτεραιότητες καί γιά τίς δύο χῶρες.

Ἀμυντική, διπλωματική καί ἐνεργειακή συνεργασία γιά τήν ἀποδυνάμωση τοῦ ἰσλαμικοῦ τόξου, τόν ἀποτελεσματικό φραγμό στά κύματα ἐποίκων, τήν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης.

Πολιτισμική προσέγγιση μέ ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, ἵδρυση ἐδρῶν καί κίνητρα σπουδῶν στή Βυζαντινή παράδοση καί Ἀρχαιολογία. Προβολή τῶν Ἑλλήνων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί τῆς καθοριστικῆς ἐπίδρασής τους στήν πολιτιστική ἐξέλιξη τῶν Βουλγάρων.

Ἐπιστροφή τῶν κλεμμένων βυζαντινῶν θησαυρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας

Ἀποκατάσταση τῆς ἡθικῆς τάξης μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ κλεμμένου ἀπό τό βουλγαρικό στρατό τό 1916, ἀμύθητου θησαυροῦ χειρογράφων καί ἱερῶν κειμηλίων τῶν ἑλληνικῶν ἱερῶν μονῶν Τιμίου Προδρόμου καί Εἰκοσιφοινίσσης.

Κοινή πίεση στά Σκόπια γιά τήν ἐγκατάλειψη τοῦ παράλογου ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.