Νέο Δόγμα Παλλαϊκῆς Ἄμυνας

«Σέ πολεμική ἀναμέτρηση, οἱ μόνοι πού σίγουρα θά ἀντιμετωπίσουμε τήν κατάσταση εἴμαστε οἱ Ἕλληνες. Μόνοι μας. Αὐτό λέγεται ρεαλισμός».

Νέο δόγμα γιά τήν παλλαϊκή ἄμυνα πού στηρίζεται σέ 3 πυλῶνες:

  • Σαφής ἀποστολή γιά ὅλους: μεμονωμένους πολῖτες, κοινωνικά σύνολα, κοινοβούλιο καί κυβέρνηση, κρατικές ὑπηρεσίες καί τοπική αὐτοδιοίκηση, ἰδιωτικό τομέα. Ὁ πολίτης νά γνωρίζει μέ ἀκρίβεια τί πρέπει νά κάνει σέ διάφορα πολεμικά σενάρια συμμετρικῆς ἤ ἀσύμμετρης προσβολῆς.
  • Ἰσχυρό ἠθικό: Ἀβίαστη ἐπιθυμία τοῦ πολίτη γιά δράση καί προστασία τοῦ ἔθνους καί τῆς χώρας. Σωστή ἐνημερότητα τῶν πολιτῶν μας, καί θωράκιση ἀπό ψευδεῖς εἰδήσεις καί ψυχολογικές ἐπιχειρήσεις τοῦ ἐχθροῦ πού θά προσπαθήσει νά ἐπηρεάσει τό ἠθικό καί τό φρόνημά τους.
  • Πειθαρχία καί τήρηση τοῦ νόμου, που σέ καιρό πολέμου σημαίνει τάξη καί διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, που σώζουν ζωές.

Αὔξηση τῆς ἐπάνδρωσης καί ἐτοιμότητας τῶν Μονάδων

  • Μέ προοδευτική αὔξηση τῆς θητείας ἔως καί 18 μῆνες σέ βάθος χρόνου.

«Λεγεώνα τῶν Ὁμογενῶν»

  • Ἐφελκυσμός Ἑλλήνων ὁμογενῶν 2ης γενιάς γιά πλήρη ἤ μειωμένη θητεία στήν Πατρίδα, μέ παροχή οἰκονομικῶν, σπουδαστικῶν καί φορολογικῶν κινήτρων.