Σεβασμός στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

«Νά ἐπιτρέψουμε στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας ἐπιτέλους νά κάνουν αὐτό γιά τό ὁποῖο ὑπάρχουν, καί γιά τό ὁποῖο ἔχουν τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».

Ἔξοδος ἀπό τίς ἀρρωστημένες πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις

Ἀπαλλαγή ἀπό τή συμπλεγματική καχυποψία τῶν πολιτικῶν, τή μνημονιακή ποδηγέτηση, τήν κομματοκρατία καί τό κυνήγι ψήφων.

 • Φρένο στήν ἀδιαφορία γιά τό ἔλλειμμα σέ ἀνθρώπινους καί ὑλικούς πόρους.
 • Φρένο στίς ἀποστρατεῖες-ἐκκαθαρίσεις
 • Φρένο στήν πολιτική ἀσέβεια πρός τόν θεσμικό ρόλο καί τίς παραδόσεις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
 • Ὁρατά διακριτοί ρόλοι πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν σέ συνεχή ἀρμονική συνεργασία μέ γνώμονα τό ὄφελος τῆς Ἑλλάδας - τέλος στό «καπέλωμα» χωρίς νά ὑποθάλπουμε καί τήν αὐτονομία.

Νά θυμηθοῦμε τή μοναδική καί ξεκάθαρη ἀποστολή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

 • Ἐν καιρῷ εἰρήνης νά ἀποτρέπουν κάθε ξένη ἐπιβουλή ἤ ἀπειλή, ἐν καιρῷ πολέμου νά ἐξασφαλίσουν νικηφόρα τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, ἐδαφική ἀκεραιότητα καί τά ἐθνικά συμφέροντα.
 • Τέλος, στίς ἄσχετες ἐμπλοκές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων που παρεκτρέπουν ἀπό τήν ἀποστολή του. Ὁ στρατός δέν εἶναι μαγειρεῖο ἤ ξενοδοχεῖο γιά ἐποίκους.
 • Ἡ συνδικαλιστική δραστηριότητα εἶναι ἔξω ἀπό κάθε στρατιωτική δεοντολογία. Τά δικαιώματα καί οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ προσωπικοῦ ὑποστηρίζονται πλήρως καί «ἐκ καθήκοντος» ἀπό τήν φυσική τους ἱεραρχία.

Σεβασμός στήν παρουσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

 • Ἐπικοινωνιακή ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τῶν Ε.Δ., καλλιέργεια ἐμπιστοσύνης καί θάρρους στήν ἑλληνική κοινωνία.
 • Διαπίστευση δημοσιογράφων καί ρῆτρες γιά τίς ἀναφορές σέ στρατιωτικές κινήσεις.
 • Οἱ παρελάσεις δέν εἶναι διαπραγματεύσιμες.
 • Νέο νομικό πλαίσιο γιά τήν προστασία τοῦ κύρους τῆς στολῆς ἀπό προσβολές. Ἡ στολή δέν εἶναι γιά τίς ντουλάπες.