Δημόσια Ἀσφάλεια

Δημόσια Ἀσφάλεια

Εἶναι ντροπή γιά τή Δημοκρατία, ὁ «κυρίαρχος λαός» νά μένει ἀπροστάτευτος καί ἡ Ἀστυνομία νά ἐκφυλίζεται σέ προσωπική φρουρά «λαοφιλῶν ἐκλεγμένων»

Ἀποστολή τῆς Ἀστυνομίας ἡ Ἀσφάλεια τοῦ Πολίτη, ὄχι τοῦ πολιτικοῦ.

  • Ἀπελευθέρωση τῆς ἀστυνομικῆς δύναμης γιά τήν προστασία τοῦ ἀπλοῦ πολίτη.

Θωράκιση τοῦ Ἀστυνομικοῦ στήν οὐσία τῆς ἀποστολῆς του.

  • Ἐπίδομα ἀναβάθμισης καί ἐνίσχυσης τοῦ προσωπικοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀστυνομικῶν πρώτης γραμμῆς. Διαρκῆς ἐκπαίδευση.
  • Πλήρης ἐπιχειρησιακή ἐτοιμότητα ὅλων τῶν περιπολικῶν.

Ὁλική ἐκθεμελίωση ὅλων τῶν γεωγραφικῶν «γκέτο» συστηματικῆς παρανομίας.

Σωφρονιστικό σύστημα μέ σεβασμό στόν φορολογούμενο πολίτη.

  • Σήμερα τό μηνιαῖο κόστος κάθε κρατουμένου εἶναι 32% μεγαλύτερο ἀπό τόν βασικό μηνιαῖο μισθό ἑνός νομοταγοῦς πολίτη! (857€ ἔν. 650€)
  • Ἀνασχεδιασμός τῶν φυλακῶν. Ὑποχρεωτική ἐργασία καί συνεισφορά τῶν κρατουμένων στούς πόρους συντήρησης τῶν φυλακῶν.
  • Ἄρση τοῦ Ν. Παρασκευόπουλου γιά τήν ἀποφυλάκιση ποινικῶν κρατουμένων – δέν πετᾶμε στά σκουπίδια τά χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού πηγαίνουν στήν ἀστυνόμευση, στό δικαστικό σύστημα, στό σωφρονιστικό σύστημα.

Ἡ φθορά δημόσιας περιουσίας θά ἀποζημιώνεται ἀπό τά περιουσιακά στοιχεῖα καί τήν ἐργασία τοῦ καταστροφέα.

Κατάργηση τοῦ παραταξιακοῦ συνδικαλισμοῦ στά Σώματα Ἀσφαλείας καί στήν Ε.Υ.Π.

  • Δέν ἔχουν κανέναν λόγο οἱ πολιτικές καί οἱ, κομματικά προσκείμενες, παρατάξεις στή Δημόσια Ἀσφάλεια. Συνδικαλισμός μόνο μέ προσωπικές, ὀνομαστικές ὑποψηφιότητες.