Πολιτική Εὐθύνη Ὑπουργῶν

«Ἀν ἐξαπατᾶς καί δέν τηρεῖς τίς ὑποσχέσεις σου ἀπέναντι στόν ἐργοδότη, στήν τράπεζα ἤ στόν στρατιωτικό σου ἀνώτερο, πληρώνεις βαριές συνέπειες».

Ἀν ὄμως ἐξαπατᾶς προεκλογικά ἕναν ὁλόκληρο λαό, πράττοντας ἀντίθετα ἀπό τίς ὑποσχέσεις σου, καί προδίδεις ἐθνικό συμφέρον, ἀξιοπρέπεια, ἐπιβίωση καί ὄνειρα, τότε εἶσαι στό ἀπυρόβλητο, μέ τήν δῆθεν ποινή «νά μήν ξαναψηφισθεῖς. Αὐτό, πρέπει νά ἀλλάξει»!

Λογοδοσία πολιτικῶν

  • Ποινική ἀντιμετώπιση πολιτικῶν πού ὑλοποιοῦν πολιτικές ἀντίθετες μέ τίς προεκλογικές ἐξαγγελίες τους.
  • Δήμευση περιουσίας πολιτικῶν πού καταδικάζονται γιά σκάνδαλα.

Λογιστικός ἔλεγχος τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους μας ἀπό τήν μεταπολίτευση καί μετά

Οἰκονομικός ἔλεγχος πολιτικῶν

Πρόσθετα ἀπό τόν ἔλεγχο «πόθεν ἔσχες», ἰσχυρή φορολόγηση στήν διαφορά (ἀπόκτηση) περιουσιακῶν στοιχείων μεταξύ ἀρχῆς καί τέλους πολιτικῆς / βουλευτικῆς θητείας.

Νομικός ἔλεγχος γιά πιθανή διάπραξη συνταγματικῆς ἐκτροπῆς

  • Κατά τήν ὑπαγωγή καί δέσμευση τῆς χώρας καί τοῦ ἐθνικοῦ της πλούτου σέ μνημονιακό καθεστῶς, ἀπό τό πρῶτο μνημόνιο μέχρι σήμερα.
  • Κατά τήν ὑπογραφή ἐθνικῶν συμφωνιῶν πού ἐπηρεάζουν τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί κυριαρχία.