Βουλή καί Βουλευτές

«Η βουλευτική θητεία δεν είναι προνόμιο, αλλά οικειοθελής προσφορά υπηρεσιών στο Λαό και στην Πατρίδα».

Δραστική μείωση τού ἀριθμοῦ βουλευτῶν ἀπό 300 στό συνταγματικό προβλεπόμενο ἐλάχιστο τῶν 200.

  • Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἒνωση τῶν 27 έχει μόλις 705 εύρωβουλευτές γιά 450 ἑκατομμύρια πληθυσμό!
  • Ἡ μηνιαῖα ἐπιβάρυνση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιά τήν κάθε βουλευτική θέση ἀγγίζει τίς 100.000 εύρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων τῶν μισθῶν, τῶν δωρεάν παροχῶν, τῶν ἐπιδομάτων, τῶν προνομίων, τῶν ἐξοδολογίων, τοῦ διορισμένου ἢ ἀποσπασμένου προσωπικοῦ. Ἡ ἐξοικονόμηση τῆς μείωσης 100 βουλευτών ἰσοδυναμεῖ μέ 200 εύρώ μηνιαία παροχή σέ 50.000 ἂπορες Ἑλληνικές οἰκογένειες - ὃπου ὁ κόπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ θα πιάσει καλύτερον τόπο.

Κατάργηση φύλαξης βουλευτῶν καί πολιτικῶν ἀπό τήν Ἀστυνομία

  • Ὁ βουλευτικός μισθός εἶναι ἱκανός γιά τήν πρόσληψη σωματοφύλακα, ἐάν ὁ βουλευτής κρίνει ὅτι τόν χρειάζεται.
  • Ἀκόμη περισσότερο, οἱ πρώην βουλευτές καί πολιτικοί δέν ἔχουν κανέναν παραπάνω λόγο στή δημόσια φύλαξη ἀπό τόν κάθε Ἕλληνα πολίτη.

Ἡ βουλευτική ἀσυλία θά πρέπει νά τεθεῖ σέ ὑγιῆ βάση.

  • Τό πνεῦμα τοῦ νομοθέτη εἶναι οἱ βουλευτές νά μποροῦν νά κάνουν καλύτερα τή δουλειά τους ὑπηρετώντας τήν πατρίδα, καί ὄχι γιά προσωπική κατάχρηση τῆς ἀτιμωρησίας.

Κατάργηση αὐτόματης βουλευτικῆς σύνταξης στίς 2 ἐκλεγμένες θητεῖες. Κατάργηση τῶν πρόσθετων ἐπιδομάτων συμμετοχῆς σέ ἐπιτροπές τῆς Βουλῆς.

  • Ἡ αὐτόματη σύνταξη εἶναι προσβολή στόν μόχθο ὅλων τῶν φορολογουμένων Ἑλλήνων πού καί ἐκεῖνοι ἐργάζονται σκληρά γιά νά πάρουν σύνταξη.
  • Ἡ συμμετοχή στίς ἐπιτροπές τῆς Βουλῆς εἶναι μέρος τοῦ ρόλου ἑνός ἐκλεγμένου βουλευτῆ καί εἶναι ἀδιανόητη ἡ πρόσθετη ἀμοιβή.
  • Διπλά ἔνσημα κατά τή βουλευτική θητεία ἀντί τῶν παραπάνω προνομίων εἶναι πολύ πιό δίκαιη λογική – μέ τήν προϋπόθεση τακτικῆς παρουσίας στό κοινοβούλιο.