ΝΙΚΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΙΚΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ἡ οἰκονομία δέν εἶναι ὑποσχέσεις ἤ εὐχολόγια. Εἶναι ἀνθρώπινες ἐπιλογές.

Ἡ κρίση στήν πατρίδα μας εἶναι πρῶτα ἡθική κι ἔπειτα οἰκονομική. Ἐπομένως, καί ἡ ἔξοδος ἀπό τήν κρίση εἶναι πρῶτα ἡθική κι ἔπειτα οἰκονομική.

Τό πρόγραμμά μας δέν ἀξιώνει νόμπελ οἰκονομικῆς καινοτομίας. Ζοῦμε ὡς ἀπλοί πολῖτες τῆς πατρίδας μας καί πιστεύουμε ὅτι αὐτά πού πρεσβεύουμε θά ἔπρεπε ἀπλά νά ἀνήκουν στή σφαίρα τῶν αὐτονόητων γιά κάθε πολίτη.

Δυστυχῶς, ὅμως, σέ μία πατρίδα πού ἀπομυζοῦν ἀποικιοκρᾶτες καί κόμματα, σέ μία πατρίδα ὅπου ἡ ἀναξιοκρατία πηγαίνει χέρι-χέρι μέ τήν ἀτιμωρησία, δέν ὑπάρχουν αὐτονόητα. Γιά νά ξαναγίνουν αὐτονόητα, δέν ἀπαιτεῖται ἐπιστημοσύνη. Θέληση καί τιμιότητα ἀπαιτεῖται.

Οἱ μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ποιό «ὅραμα» χτίζουν γιά τήν ἐθνική οἰκονομία;

Ἡ ἑλληνική οἰκονομία χαρακτηρίζεται ἀπό συστηματική ἀνικανότητα παραγωγῆς ἐθνικοῦ πλούτου, μέ πλειάδα συνδυαστικῶν ἀρνητικῶν παραγόντων:

 • Πληθυσμιακή κατάρρευση, ὡς ἀποτέλεσμα ἑνός ἀτομιστικοῦ καί ἐγωιστικοῦ τρόπου ζωῆς πού ἀπαξιώνει καί ἀδιαφορεῖ γιά τόν πλησίον.
 • Πολιτική/κομματική διαφθορά στήν κρατική διαχείριση.
 • Ἄπληστη καί ἀνώριμη ἐπιχειρηματική νοοτροπία, μέ διεστραμμένη ἐστίαση ὄχι στήν ἐμπορικότητα ἤ τήν ἀνταγωνιστικότητα, ἀλλά στήν ἐπιβίωση ἀπέναντι στή γραφειοκρατία καί τήν ὑπερφορολόγηση.
 • Ἀνώριμη καταναλωτική συμπεριφορά, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ συστηματικοῦ ἐκμαυλισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
 • Παρασιτικός τραπεζικός κλᾶδος χωρίς οὐσιαστική ὑποστήριξη ἐπενδύσεων
 • Ἀποικιοκρατικοῦ τύπου δέσμευση ἐθνικῶν πόρων, ὡς τό πλέον πρόσφατο ὁρατό ἀποτέλεσμα τῆς ξενοκρατίας.
 • Ἀπουσία κοινωνικοῦ κράτους, λόγω ἔλλειψης ὀποιασδήποτε ἀνάσχεσης στόν μεγάλο διεθνιστικό καπιταλισμό πού ὀφελεῖται ἀπό τήν ὑπαλληλοποίηση τῶν ἐθνῶν.

Τελικά, ἡ ἐθνική οἰκονομία δέν πορεύεται μέ ὅραμα καί μακροχρόνιο σχεδιασμό, ἀλλά μέ σπασμωδικές ἀντιδράσεις. Φαίνεται ὅτι τό μόνο πραγματικό σχέδιο πού ἔχει, εῖναι ἀπό ἐκείνους πού θέλουν τήν πατρίδα μας ἀδύναμη καί ὑποτελή.

 

 

 

Ὁ Ἕλληνας εἶναι ὁ στοχοποιημένος πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

55% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι οἰκονομικά εὐάλωτος καί ἡθικά ἀδύναμος, ἀπρόθυμος νά ἀντισταθεῖ στήν ἄλωση τῆς χώρας του μέ ἀντάλλαγμα ψίχουλα ἀπλῆς ἐπιβίωσης. Ἡ μικρή ἰδιωτική περιουσία καί ἐπιχείρησή του ἀσφυκτιᾶ ἀπό τή φορολογία. Ἡ καλύτερη ἐπιδίωξη ἑνός νέου σήμερα, ἄν δέ μεταναστεύσει, εἶναι νά γίνει ἕνας χαμηλόμισθος ὑπάλληλος πολυεθνικῆς πού ζεῖ μέ νοῖκι καί μέ χαμηλή ἀποταμιευτική δύναμη, νά χαίρεται μέ φτηνά τηλεθεάματα, νά εἶναι πρόθυμος νά βαφτίζει κάθε χαστούκι στήν ἀξιοπρέπειά του καί στήν ταυτότητά του ὡς «ἔντιμο συμβιβασμό». Ἕνα πρόβατο γιά ἄρμεγμα καί γιά σφαγή.

 • Δέν ἔχει ποιοτική ἐκπαίδευση. Πληρώνει πανάκριβα τή μετριότητα τῆς δημόσιας παιδείας, καί διπλοπληρώνει ἰδιωτική καί φροντιστηριακή παιδεία γιά νά ἀναπληρώσει τά ἐλλείμματα.
 • Πληρώνει ἀκριβά γιά μέτριες ὑπηρεσίες ἀσφάλισης καί γιά συνταξιοδοτικό χωρίς ἀνταποδοτικό χαρακτήρα καί χωρίς σεβασμό στήν ἡλικία.
 • Ὑφίσταται οἰκονομικό διωγμό διότι ἔχει περιουσία (ΕΝΦΙΑ). Θυμίζει ποινές ἰδιοκτησίας στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας.
 • Ὑφίσταται τήν ἀπαξίωση τῆς ἐργασίας του καί τήν εὐτελιστική ὑποκατάστασή του ἀπό φθηνό ἀφροασιατικό ἐργατικό δυναμικό, γιά νά δώσει ἀνασφάλιστη ὑπεραξία σέ λίγους.
 • Ἡ ὑγιής ἐπιχειρηματική δραστηριότητά του εἶναι ἐπίσης ὑπό διωγμό, μέ ὑπερφορολόγηση, ἐκτεταμένα ὡράρια λειτουργίας, ἀνταγωνισμό ἀπό πολυεθνικές, γραφειοκρατία καί ἀδιαφορία τῶν τραπεζῶν στήν ἐπενδυτική χρηματοδότηση.
 • Οἱ Τράπεζες ἔχουν ἀπωλέσει τήν ὑγιή ἀποστολή τους ὡς ἐνδυναμωτές τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἔχουν καταντήσει παρασιτικοί ὑποχρεωτικοί κουμπαράδες.

 

Τό ὅραμά μας

Πιστεύουμε σέ μία Ἑλλάδα πού:

 • Ἡ λειτουργία τοῦ κράτους καί τῆς οἰκονομίας εἶναι ἀπελευθερωμένη ἀπό κομματικούς μηχανισμούς
 • Τό κράτος δέν κλέβει τόν πολίτη, καί μπορεῖ ἔτσι νά ἀξιώνει ἐντιμότητα καί ἀπό τόν πολίτη
 • Ἡ ἐργασία ἀντιμετωπίζεται μέ σεβασμό
 • Τό καταναλωτικό κοινό κάνει ὠριμότερες, ὀρθολογικές καί σοβαρές καταναλωτικές ἐπιλογές

 

 

 «Δεξιά» ἤ «Ἀριστερή» οἰκονομική πολιτική;

Στό ἐρώτημα δεξιά, ἀριστερά ἤ κέντρο, ἡ ἀπάντηση εἶναι «ὅλον». Ἀρνούμαστε νά χαρακτηρίσουμε τήν κίνησή μας μέ τή λέξη «κόμμα» πού ἐξ’ ὀρισμοῦ «κομματιάζει» πατρίδα καί κοινωνία. Δέ χρειάζεται νά εἶσαι ἀριστερός ἤ δεξιός γιά νά ἔχεις ὁλοκληρωμένη τοποθέτηση γιά τήν πατρίδα.

Δέν ἀπορρίπτουμε ἤ ἐπιλέγουμε τοποθετήσεις μέ ἰδεοληπτικό κριτήριο ἄν εἶναι «δεξιές» ἤ «ἀριστερές». Γιά παράδειγμα, εἴμαστε ἐξίσου ὑποστηρικτές μίας φιλεργατικῆς νομοθεσίας πού σέβεται τά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων, ὅσο καί μίας πολιτικῆς ἐλάφρυνσης φόρων στίς ἐπιχειρήσεις. Ἐπίσης, στηρίζουμε τόσο τή δωρεάν μεταπτυχιακή παιδεία, ὅσο καί τήν κατάργηση τοῦ πανεπιστημιακοῦ ψευτοασύλου.

Ἡ ἐντιμότητα καί νομιμοφροσύνη δέν εἶναι ἰδεολογικό προνόμιο καμμιᾶς ἀριστερᾶς ἤ δεξιᾶς. Ἡ Πατρίδα καί οἱ ψυχές πού τήν ἀπαρτίζουν ἔρχεται πρώτη.