Ἰσχυρή Ἑλληνική Ἐπιχειρηματικότητα

«Ἡ ἑλληνική ἐπιχειρηματικότητα προκόβει στό ἐξωτερικό καί θάβεται στήν γενέτειρα. Αὐτό πρέπει νά ἀλλάξει ριζικά καί ἄμεσα».

Δίκτυο Θυλάκων Καινοτομίας γιά ἑλληνικές, καινοτομικές, ἐπιχειρηματικές ἰδέες καί startups.

  • Διοίκηση ἀπό ἐπίλεκτο σῶμα ἐπιχειρηματιῶν τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ὁμογένειας, τραπεζικῶν, πανεπιστημιακά καί ἐρευνητικά κέντρα, μέ συμμετοχή Ὑπουργείων κατά εἰδικά ἐνδιαφέροντα (πρωτογενής τομέας, μεταφορές, τουρισμός, ἀμυντική βιομηχανία, κλπ)

Μέ γεωγραφική διασπορά ἀνά τήν ἐπικράτεια, κάθε Θύλακας Καινοτομίας θά προσφέρει:

  • Δωρεάν φιλοξενία (γραφεῖα, ὑποδομές) γιά startups
  • Δωρεάν συμβουλευτική, πρόσβαση σέ ἐξειδικευμένη τεχνογνωσία καί κατοχύρωση βιομηχανικῆς ἰδιοκτησίας.
  • Περιοδικές συναντήσεις μέ βιομηχανίες, ἐταιρεῖες καί ἐπενδυτικά δίκτυα γιά παρουσίαση καί ἐμπορικοποίηση τῶν καινοτομιῶν.

Χαμηλότερη φορολόγηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων

  • Κατάργηση τῆς προκαταβολῆς τοῦ φόρου.
  • Εἰδική φοροελάφρυνση στίς παραγωγικές μονάδες Ἠπείρου, Μακεδονίας καί Θράκης.

«Συνήγορος τοῦ Ἐπιχειρηματία»

  • Ἐπισήμανση καί ἐπίλυση προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουν ἐπιχειρήσεις κυρίως στίς συναλλαγές τους μέ τό κράτος, μέ στόχο τήν πάταξη τῆς διαφθορᾶς.
  • Λειτουργία ὡς κέντρο ἐξυπηρέτησης ἐπενδύσεων μέ εἰδικά παραρτήματα στίς Ἑλληνικές Πρεσβεῖες, μέ στόχο τήν ἐπισήμανση καί δραστική ἐπίλυση πρακτικῶν γραφειοκρατικῶν προβλημάτων στήν ὑλοποίηση ἐπενδύσεων.

Τό τέλος τῆς «πλάνης» τοῦ Outsourcing ἡ ἀρχή δυνατοῦ ἐργασιακοῦ πυρήνα καί δεξιοτήτων

  • Τέλος στήν λογική τοῦ δέν παράγουμε στήν Ἑλλάδα γιατί εἶναι φτηνότερα ἀλλοῦ.
  • Νά γίνει ἡ Ἑλλάδα τό κέντρο δεξιοτήτων τῆς βιομηχανίας, παραγωγῆς, τεχνογνωσίας καί ποιότητας προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν.