Σεβασμός Δημοσίων Πόρων

«Προστατεύουμε τίς συντάξεις τῶν γερόντων μας: Ἐνισχύουμε τή νόμιμη ἀπασχόληση, αὐξάνουμε τούς οἰκονομικά ἐνεργούς πολίτες μέ δραστική ἔνεση ἀπό ἑλληνικό αἵμα τοῦ ἐξωτερικοῦ».

Ἀδιανόητο τό Δημόσιο νά πληρώνει ἐνοίκια γιά τή στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν του

  • Καμμία στέγαση ὑπηρεσιῶν δημοσίου, ἐφοριῶν, κλπ μέ ἐνοίκιο.
  • Ἀξιοποίηση τῶν ρημαγμένων Ὀλυμπιακῶν ἀκινήτων γιά στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου.

Ἡ ποινική ἀντιμετώπιση κλοπῆς δημοσίων πόρων θά συνδέεται καί μέ τήν ἀποζημίωση / ἐπιστροφή τῶν κλεμμένων.

Οἱ ἔνοχοι κλοπῆς δημόσιας περιουσίας θά ἀποζημιώνουν τό κράτος καί γιά τό κόστος διαμονῆς στή φυλακή.

ΤΑΙΠΕΔ:

  • Ἐξαίρεση ἀρχαιολογικῶν καί ἱστορικῶν μνημείων.
  • Ἐξαίρεση στοιχείων πού σχετίζονται μέ ἐθνική ἀσφάλεια καί δημόσια ὑγεία.

Προτεραιότητα σέ ἀγοραστές ἀπό Ἕλληνες τῆς Ὁμογένειας.