Προστασία τῆς Ἰδιοκτησίας

«Ἡ Ἑστία τοῦ κάθε Ἕλληνα εἶναι ἱερή».

Κατάργηση τοῦ βδελυγματικοῦ ΕΝΦΙΑ πού ἰσοδυναμεῖ μέ ποινή τῆς ἰδιοκτησίας.

  • Ἑστίαση τῆς φορολόγησης στή μεγάλη περιουσία καί τά πολλαπλά ἀκίνητα.

Κανένας Ἕλληνας ἄστεγος

  • Κέντρα στέγασης καί ἐργασίας γιά κάθε ἄστεγο.
  • Κάθε ἄστεγος θά συνεισφέρει μέ τήν ἐργασία του στό κόστος τῆς συντήρησής του.

Κανένας φόρος στή μεταβίβαση γονικῆς κληρονομιᾶς.

  • Δέν ἔχει καμμία δουλειά τό κράτος στήν ἱερή μεταβίβαση τῆς Ἑστίας ἀπό τόν Γονέα στό Παιδί του.

Διεύρυνση τῶν ὄρων νόμιμης αὐτοάμυνας ἐντός οἰκίας.

  • Δέ νοοῦνται ἴσοι ὄροι ἄμυνας μεταξύ τοῦ φιλήσυχου νοικοκύρη-οἰκογενειάρχη καί τοῦ εἰσβολέα κακοποιοῦ.

Νά ζωντανέψουμε τήν ἐγκαταλελειμμένη ὕπαιθρο.

  • Δῶρο τό σπίτι γιά κάθε Ἕλληνα ἀπό ἡλικία ἐκπλήρωσης θητείας μέχρι τά 30, μέ προϋπόθεση μόνιμης ἐγκατάστασης.