Ἀσφάλιση καί Συντάξεις

«Προστατεύουμε τίς συντάξεις τῶν γερόντων μας: Ἐνισχύουμε τή νόμιμη ἀπασχόληση, αὐξάνουμε τούς οἰκονομικά ἐνεργούς πολῖτες μέ δραστική ἔνεση ἀπό ἑλληνικό αἴμα τοῦ ἐξωτερικοῦ».

Εἶναι βάρβαρο, ἀντεθνικό καί προσβλητικό τῆς νοημοσύνης μας νά προσπαθοῦν ὀρισμένοι νά μᾶς πείσουν ὄτι οἱ συντάξεις τῶν γερόντων μας θά πληρώνονται, τάχα, ἀπό λαθροεποίκους.

Σημαντικές κυρώσεις γιά τήν ἀνασφάλιστη ἐργασία, τόσο γιά τόν ἐργοδότη ὅσο καί γιά τόν ἐργαζόμενο.

  • Πρόκειται γιά μάστιγα παραβατικότητας καί βασικό παράγοντα τοῦ ἐλλείμματος τοῦ συνταξιοδοτικού.

Μέρος τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν μέ ξεκάθαρο ἀποταμιευτικό / ἀνταποδοτικό χαρακτῆρα

  • (χρηματοδότηση σύνταξης) καί ἐκ προοιμίου τοποθέτηση σέ εἰδικό ἐπενδυτικό ταμείο.

Νέος παραγωγικός Ἑλληνικός πληθυσμός

  • Δραστικά κίνητρα ἐπαναπατρισμοῦ τῶν Ἑλλήνων πού ξενιτεύθηκαν τά τελευταῖα χρόνια.
  • Δραστικά κίνητρα παλινόστησης ὁμογενῶν Ἑλλήνων 2ης καί 3ης γενιᾶς.
  • Σύνδεση φορολογικῶν κινήτρων μέ τήν παραμονή στήν Ἑλλάδα γιά φοιτητές τοῦ ἐξωτερικοῦ, παροχή προνομιακῶν ὄρων χρηματοδότησης γιά ἐκκίνηση νέων ἐπιχειρήσεων στήν Ἑλλάδα μέσα στήν ἐπόμενη διετία ἀπό τήν ἀποφοίτησή τους.

«Ἡ τρίτη ἡλικία σήμερα εἶναι ἡ ρίζα πού ἀκόμη κρατᾶ οἰκογενειακή συνοχή καί ὑποστηρίζει ἔμπρακτα ἀνέργους καί ἐργαζόμενες μητέρες. Ἀς τό ἀναγνωρίσουμε καί ἀς τῆς δώσουμε τήν ἀξιοπρέπεια πού τῆς ἁρμόζει».