Θέσεις γιά τήν Παιδεία

Θέσεις γιά τήν Παιδεία

Ἡ Πατρίδα μας κάποτε γέννησε τήν παιδεία. Σήμερα τήν δολοφονεῖ.

Σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό πνεῦμα τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Συντάγματός μας, στά σχολεῖα μας σβήνεται συστηματικά ὁ Χριστός, ἡ Πατρίδα καί οἱ εὐγενικές ἀξίες τῶν παππούδων μας. Ὅταν δέν διδάσκεις ἔμπρακτο σεβασμό καί ταπεινοφροσύνη, ἀναγκάζεσαι νά μετρᾶς τήν αὔξηση τοῦ «μπούλινγκ». Ὅταν δέν διδάσκεις ὁλιγάρκεια καί ἐξοικονόμηση, ἀναγκάζεσαι νά κηρύττεις τήν ἀνακύκλωση τῶν ἄπειρων σκουπιδιῶν. Ὅταν δέν διδάσκεις φιλότιμο καί ἐλεημοσύνη, παραλογίζεσαι μέ ἀτελείωτη δικαιοματολογία. Ὅταν δέν διδάσκεις τήν ἱστορία σου, εἶσαι ὑποχρεωμένος νά ξαναζήσεις τίς μελανότερες σελίδες της.

Μήπως τάχα θυσιάσαμε τόν πνευματικό θησαυρό τῆς Ρωμηοσύνης, καί ἔστω κερδίσαμε μάστορες τῆς νέας τεχνολογίας καί μελλοντικούς πολῖτες μέ ἀντίληψη; Τό ἀντίθετο! Ὁ λειτουργικός ἀναλφαβητισμός τῶν νέων μας εἶναι ἀπό τούς χειρότερους τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν καί διαρκῶς χειροτερεύει. Παιδιά ἀνίκανα νά κατανοοῦν καί νά συνδυάζουν λογικές ἔννοιες, ἀποτελοῦν κίνδυνο ὄχι μόνο γιά τήν δημοκρατία ὡς μελλοντικοί πολῖτες, ἀλλά καί γιά τήν προσωπική καί ἐργασιακή τους εὐτυχία. Τά παιδιά μαραζώνουν μέ ἄχρηστες καί ἀχώνευτες γνώσεις καί μέ τήν προοπτική τοῦ πτυχιούχου ἀνέργου, οἱ γονεῖς διπλοπληρώνουν γιά δημόσια καί ἰδιωτική παιδεία, οἱ ἐπιχειρήσεις μέ δυσκολία βρίσκουν νέους ἱκανούς καί φιλότιμους, ἡ πονηρή ξενιτειά περιμένει στή γωνία. Κάποιοι πρέπει νά λογοδοτήσουν γιά τόν ἐκπαιδευτικό ἐθνικό διασυρμό μας.

Προστατεύουμε τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν στήν ἁγνότητα, στήν ἀθωότητα, στήν καλλιέργεια συμπεριφορᾶς, ἀξιῶν καί ἀρετῶν, στήν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης, στήν καλή συμπεριφορά καί στίς χρηστικές γνώσεις. Φτιάχνουμε δυνατούς χαρακτῆρες προάγοντας τήν εὐφυΐα καί τίς ἱκανότητες τοῦ κάθε μαθητῆ.

 

Βάζουμε φρένο στό συστηματικό ἔγκλημα δεκαετιῶν

 • Ὡς ΝΙΚΗ ἱδρύουμε ἄμεσα τόν Συνήγορο τοῦ Μαθητῆ. Τέλος στό πάρτυ γιά τούς ἰδεολῆπτες ἰνστρούχτορες καί τόν πνευματικό ἐκφοβισμό πού ἀσκοῦν ἀνενόχλητοι μέσα στίς σχολικές τάξεις. Γιά κάθε περιστατικό ἐντός σχολικοῦ περιβάλλοντος πού θίγει τό ἔννομο συμφέρον μαθητῆ καί γονέα, μέ ἄσεμνα θεάματα, ἐθνομηδενιστική προπαγάνδα ἤ ἀντιχριστιανικά κηρύγματα, θά παρέχονται δωρεάν πρακτικές ἤ καί νομικές συμβουλές ἀπό εἰδικούς τῆς ΝΙΚΗΣ.

Χτίζουμε ἀδαμάντινη Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση

 • Νέα συγγράμματα Γλώσσας, Ἱστορίας καί Θρησκευτικῶν
  • Ἡ πολύτιμη Γλῶσσα μας ἁρμόζει νά διδάσκεται μέσα ἀπό τά ὡραιότερα κείμενα τῶν λογοτεχνῶν μας, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ Σεφέρη, τῆς Πηνελόπης Δέλτα.
  • Ἀρχαῖα ἑλληνικά ἀπό τό Δημοτικὀ –ὅπως κάνουν ξένοι λαοί πιό ἔξυπνοι ἀπό ἐμᾶς -παρουσιασμένα μέ φρέσκο, ζωντανό τρόπο μέσα ἀπό μύθους τοῦ Αἰσώπου, ἀποφθέγματα τῶν σοφῶν προγόνων μας καί Εὐαγγελικά κείμενα, μέ ἔμφαση στήν ἐτυμολογία.
  • Καθιέρωση Σχολικοῦ Ἐτυμολογικοῦ Λεξικοῦ καί ἐπαναφορά τῆς ὀρθογραφίας. Ἡ δέ Γραμματική μπορεῖ νά εἶναι μεστή καί ὀλιγοσέλιδη.
  • Μάθημα Πατριδογνωσίας, πού δέ μένει σέ γενικότητες τόπων, χρόνων καί συνθηκῶν, ἀλλά ἑστιάζει σέ ἐμπειρίες –τήν Παράδοση καί τούς χορούς μας- ἀλλά καί βίους τῶν προγόνων μας –πῶς σκεπτόντουσαν, πῶς μιλοῦσαν, πῶς ἐνεργοῦσαν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος, ὁ Τσιμισκής, ὁ Κανάρης, ὁ Αὐξεντίου.
  • Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὁμολογιακό. Ὀφείλει νά διδάσκεται μέ σαφῆ Ὀρθόδοξη Χριστοκεντρική παιδαγωγία –Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς, βίους ἁγίων, γνώση μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας- ἀπό ἀνθρώπους πού ἐνστερνίζονται τίς ἀξίες αὐτές. Ἡ ὕλη καί οἱ διδάσκοντες ἀνήκουν στήν εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλά μέ ὑπεύθυνη ἔγκριση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος –ἰσότιμα καί δημοκρατικά, ὅπως ἤδη συμβαίνει γιά τούς διδάσκοντες τῶν θρησκευτικῶν στά ἐν Ἑλλάδι σχολεῖα ὅλων τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

 

 • Ἡ ὁλοκληρωμένη ἐκπαιδευτική εἰσαγωγή στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, ὡς τό ζωτικό κύτταρο τῆς κοινωνίας μας, εἶναι τό θεμέλιο ἑνός ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας πού θέλει νά τηρεῖ τήν συνταγματική ἀποστολή του καί να διαφυλάσσει ἀνόθευτο τό δικαίωμα τῆς σιωπηρῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων γονέων, νά ἀναθρέφουμε τά τέκνα μας σύμφωνα μέ τίς πεποιθήσεις μας.
  • Διδακτική προτεραιότητα στή χαρά τῆς ἑνωμένης οἰκογένειας κατά τό αἰώνιο πρότυπο «μπαμπάς-μαμά-παιδιά», στή συζυγία ὡς τρόπο τελειοποίησης τοῦ χαρακτήρα, στήν ἐγκράτεια, στήν ἀξία τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ, στήν κρυστάλλινη ἀλήθεια τῆς βιολογίας τῶν δύο διαφορετικῶν φύλων.
  • Δημιουργία ὑποχρεωτικῆς Σχολῆς Γονέων μέ τήν παροχή ἔγκριτων πρακτικῶν συμβουλῶν πού θά μποροῦν νά ἀνταποκρίνονται στίς γνωστικές ἀπορίες σεξουαλικῆς ἀγωγῆς κάθε παιδιοῦ σύμφωνα μέ τό δικό του ἐπίπεδο. Οἱ γονεῖς εἶναι τά κατεξοχήν πρόσωπα πού μποροῦν νά δώσουν μέ τόν ὀρθότερο τρόπο τίς ἀρχές στά παιδιά τους, ἀρκεῖ νά λάβουν τή σωστή καθοδήγηση.
 • Ἀναδιάρθρωση ὅλης τῆς ὕλης δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Στή θέση τοῦ σημερινοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν μαθητῶν μέ πληθώρα ἄχρηστης πληροφορίας, εἰσάγουμε νέα μαθήματα Λογικῆς, Πρακτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκοκυρικῶν, Φύσης καί Ὑγείας –μέ συστηματική ἐπαφή μέ τή φύση καί δενδροφυτεύσεις, μαθαίνοντας πρῶτες βοήθειες, μαγειρική, βασική αὐτοάμυνα καί ἐπιβίωση, βασική ὑγιεινή. Βιωματικά διδάσκουμε τή φιλανθρωπία μέ τον ἔλεγχο τῆς συμπεριφορᾶς μας, μέ συστηματικές ἐπισκέψεις ἀγάπης σέ γηροκομεῖα καί ἱδρύματα καί μέ τόν σεβασμό ἀπέναντι σέ ἀνθρώπους διαφορετικούς ἁπό ἐμᾶς.
 • Σωστός ἐπαγγελματικός προσανατολισμός σημαίνει χαρούμενοι ἄνθρωποι, πού ξέρουν ὅτι θά ἀγαποῦν τήν ἐργασία τους. Τέστ ἀναγνώρισης κλίσεων γιά ὅλα τά παιδιά, ὅπως στά προηγμένα ἰδιωτικά σχολεῖα. Τμῆμα ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ σέ κάθε σχολεῖο, μέ ἐπισκέψεις καταξιωμένων ἐπιστημόνων, ἐπαγγελματιῶν, ἀνθρώπων τῆς προσφορᾶς, πού νά ἐμφυσοῦν στά παιδιά τήν ἀξία τῆς ἐργασίας καί τοῦ κόπου γιά νά πετύχουν τά ὄνειρά τούς. Ἀντίστοιχη παρουσίαση παραδειγμάτων πρός ἀποφυγή –ἀνθρώπων πού χάλασαν τή ζωή τους μέ αὐταπάτες εὔκολου χρήματος καί σήμερα παλεύουν μέ ἀσθένειες, ἐθισμούς, φυλακή, κατάθλιψη. Νά μάθουν τά παιδιά μας, σωστά καί ὑπεύθυνα, τούς δρόμους τῆς Ἀρετῆς καί τῆς Κακίας πού ἀνοίγονται μπροστά τους.
 • «Ἐκ τοῦ ὁρᾶν τό ἐρᾶν». Ἡ κόσμηση τῶν αἰθουσῶν μέ κάδρα ἡρώων καί ἀγωνιστῶν, ἡ ἐκκίνηση κάθε ἑβδομάδας μέ ἔπαρση Σημαίας καί τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο, ἡ τιμή στούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἡ σοβαρότητα καί ἀξιοπρέπεια πού ἁρμόζει στίς Μαθητικές Παρελάσεις, ἠ ἀναβάθμιση τοῦ δασκάλου στό δημοτικό ἄνω τῶν τεχνολογιῶν, ὥστε νά ξαναποκτήσει ἡ σχέση δασκάλου καί μαθητῆ τήν ἱερότητά της.
 • Ἀντικατάσταση τῆς πειραματικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης –πού μαγαρίζει τήν παιδική ἀθωότητα ἐπιφέροντας ἀποδεδειγμένα καταστροφικά ἀποτελέσματα σέ ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς χῶρες ὅπου ἐφαρμόστηκε- μέ ὑποχρεωτική Σχολή Γονέων, στούς ὁποίους ἡ Ἐθνική Παιδεία ὀφείλει νά δίνει τά ἐφόδια νά συμβουλεύσουν σωστά, ὑπεύθυνα καί διακριτικά τά παιδιά τούς.
 • Ἑστιάζουμε στούς ἐκπαιδευτικούς. Ἡ ἐπιθεώρηση τῶν συνθηκῶν καί τῆς ποιότητας διδασκαλίας στήν καθημερινότητα τῶν τάξεων πρέπει νά ξανατεθεῖ σέ μία σοβαρή βάση. Μέσα ἀπό ἑνιαίες πανελλαδικές ἠλεκτρονικές ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἐντοπίζονται οἱ ἀποτελεσματικοί διδάσκοντες καί ἐπιβραβεύονται ἐπιπρόσθετα.

Εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση: λιγότερο ἄγχος, περισσότερη ἐλευθερία στόν μαθητή

 • Προπαρασκευαστικό διατμηματικό ἔτος ἀπευθείας στήν Σχολή προτίμησης – ὡς ἐνδιάμεσο σταθμό ἀνάμεσα στό Σχολεῖο καί τό Πανεπιστήμιο. Σταματᾶ τό χάος τοῦ «μπαίνω σέ ὅποια σχολή φτάσουν οἱ μονάδες μου», καί καλλιεργεῖται ὀρθότερη ἐπιλογή μετά ἀπό τίς ἐξετάσεις τοῦ πρώτου ἔτους.
 • Οἰκονομική ἐνίσχυση γιά τό προπαρασκευαστικό ἔτος φοίτησης σέ Σχολές ἐκτός πόλης κατοικίας, ὥστε κανένα ὄνειρο νά μήν κόβεται.
 • Ἡ στενή συνεργασία Ὑπουργείων Παιδείας καί Ἑθνικῆς Ἄμυνας θά ἐγγυηθεῖ στόν νέο φοιτητή ὅτι, μέ τό πέρας τῶν ἐξετάσεων γιά τά ΑΕΙ, ἡ θητεία στά ὄπλα ἀποτελεῖ φυσική καί ἀναπόσπαστη ἐκπαιδευτική προέκταση πού παρέχει ἡ Πατρίδα σέ ἱκανότητες καί εἰδικότητες.
 • Εἰδικές ξεχωριστές ἐξετάσεις γιά Θεολογικές σχολές. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἐπωμισθεῖ τήν εὐθύνη τῆς ἄρτιας καί ποιοτικῆς ἐκπαίδευσης ὅσων θά κληθοῦν νά ὑπηρετήσουν τήν κοινωνία μας ἱερουργώντας στούς ἱερούς ναούς καί θεολογώντας στίς σχολικές τάξεις.
 • Διακριτή ὁμοίως διαδικασία χρειάζεται γιά τήν εἴσοδο στίς Στρατιωτικές σχολές. Οἱ ἄνθρωποι πού θά σταθοῦν στίς πολεμίστρες τῶν ἐνδόξων προγόνων μας καί θά τηρήσουν τό «τήν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω» εἶναι σημαντικό νά συνδυάζουν ἐνισχυμένες ἱκανότητες καί ἀντίληψη πού ὑπερβαίνει τό προφανές τοῦ νά μαζεύουν μόρια γιά μιά «ἐξασφαλισμένη καριέρα».

Κοντά στούς Γονεῖς, κάνουμε τή διαφορά στήν τεχνολογία καί τίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες

 • Εἰδική μέριμνα γιά τόν αὐτισμό, μέ δωρεάν ὁλοκληρωμένη στήριξη τῶν οἰκογενειῶν γιά τήν μείωση τῶν συμπτωμάτων καί τό χαρούμενο μεγάλωμα τῶν παιδιῶν τους.
 • Ἵδρυση εἰδικοῦ σχολείου γιά «χαρισματικά» παιδιά προηγμένης εὐφυίας.
 • Εἰδική μέριμνα ὁλοήμερων δραστηριοτήτων καί φύλαξης παιδιῶν γιά μονογονεϊκές οἰκογένειες καί ἀνύπαντρες μητέρες. Ἡ στήριξη τῶν γεννήσεων καί ἡ προστασία τῆς μητρότητας εἶναι ὕψιστο δεῖγμα ἔμπρακτου πολιτισμοῦ καί σεβασμοῦ στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
 • Ἐπαναφορά τῶν σχολικῶν στολῶν – δέν κάνουν λάθος τά ἰδιωτικά σχολεῖα σέ ὅλον τόν κόσμο (ὅπου στέλνει τά παιδιά της καί ἡ πολιτική καί ἐπιχειρηματική ἐλίτ σήμερα) νά διαθέτουν στολές πού δίνουν ὑπόσταση, κῦρος καί χαρακτήρα στά παιδιά.
 • Εἰδικά σχεδιασμένα κινητά γιά μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου, μέ ἐλαχιστοποιημένη ἀκτινοβολία, ἐλαχιστοποιημένο κόστος, καί κλειστό περιεχόμενο πού θά ἐξυπηρετεῖ βασικές λειτουργίες ἐπικοινωνίας μέ γονεῖς – συμμαθητές, ἀσφαλή πρόσβαση σέ συγκεκριμένες περιοχές τοῦ διαδικτύου χωρίς μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. Τέτοιου εἴδους κινητά ὀφείλουν νά τίθενται στήν οὐσιαστική ὑπηρεσία τῆς ἐκπαίδευσης μέ χρήσιμες πληροφορίες καί ἐφαρμογές.

 

Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση: Δωρεάν καί Δημόσια γιά τόν Ἕλληνα πολίτη. Μοχλός ἀνάπτυξης γιά τήν Οἰκονομία. Ἀσφαλής ἐμπειρία γιά τόν Φοιτητή.  

 • Ἡ τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ὀφείλει νά παραμείνει δωρεάν καί δημόσια γιά τούς Ἕλληνες πολίτες, μέ μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ἀπό προσωπικότητες εὐρύτατης ἀποδοχῆς στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς.
 • Τά Πανεπιστήμιά μας μποροῦν νά παράξουν ἔσοδα: Μέ δημιουργία Μεταπτυχιακῶν Τμημάτων σέ ὅλες τίς σχολές, μέ προσέλκυση ξένων καί ὁμογενῶν φοιτητῶν σέ κοινά (μέ ξένα Πανεπιστήμια) ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα, ἀλλά καί συμμετέχοντας δομημένα στήν Ἔρευνα καί Ἀνάπτυξη τοῦ Ἑλληνικοῦ καί διεθνοῦς ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου.
 • Θέσπιση «Ἀσπίδας τοῦ Φοιτητῆ» γιά δικαιοσύνη, ἀσφάλεια καί συμβουλευτική γιά τούς φοιτητές:
  • Κατάργηση τῆς ἐμπαθοῦς συνήθειας ὀρισμένων καθηγητῶν νά κόβουν συστηματικά στίς ἐξετάσεις φοιτητές χωρίς οὐσιαστικό λόγο. Ταυτόχρονα, θά ἀποκτήσει νόημα ἡ ὑποχρεωτική παρουσία φοιτητῶν στά μαθήματα, ὅπως καί ὁ μέγιστος χρόνος φοίτησης.
  • Εἰδική πρόνοια γιά ἐμπερίστατους φοιτητές. Κανείς νά μήν κόβει τά φτερά μιᾶς καλύτερης ζωῆς του, λόγω μίας προσωπικῆς, οἰκονομικῆς ἤ οἰκογενειακῆς δυσκολίας.
  • Τό πανεπιστημιακό ἄσυλο ἀφορᾶ στήν ἐλευθερία ἔκφρασης καί δέν εἶναι ἀνεκτό ὡς αἰτία παραβατικότητας, ἐκφοβισμοῦ τῶν φιλήσυχων φοιτητῶν καί παρεμπόδισης τῆς διδασκαλίας. Κανείς ὑπεράνω τοῦ νόμου.
  • Ἀξιολόγηση Σχολῶν καί προγραμμάτων μέ βάση τήν ἐπαγγελματική ἀπορρόφηση τῶν ἀποφοίτων τους. Κάθε σχολή μέ δική της συμβουλευτική ὑπηρεσία, ἀκαδημαϊκές ὑποτροφίες, ἐρευνητικά προγράμματα καί ὑπηρεσία ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ.