Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

Νέα - Δελτία Τύπου

Ερώτηση της ΝΙΚΗΣ για την Ενιαία Κάρτα  διέλευσης των Α.μεΑ από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια

Ερώτηση της ΝΙΚΗΣ για την Ενιαία Κάρτα  διέλευσης των Α.μεΑ από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών &  το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε στην Βουλή η ΝΙΚΗ  που αφορά την υλοποίηση του μέτρου της Ενιαίας Κάρτας διέλευσης των Α.μεΑ από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια, καθώς έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος από το 2022 ο οποίος ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να απαντήσουν για πιο λόγο δεν υλοποιείται το μέτρο και για ποιον λόγο δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση της ευάλωτης ομάδας των Α.με.Α στους σταθμούς διοδίων  όλων των μεγάλων οδών  καθώς η μπλε κάρτα που φέρουν άλλοτε χρησιμεύει στην απαλλαγή διοδίων και άλλοτε όχι. Οι παροχές προς αυτούς , δίδονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά και  διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά.

 Το κείμενο της ερώτησης που υπογράφει ο Βουλευτής του Κινήματος κ. Γεώργιος Ρούντας, έχει ως εξής:

Με το άρθρο 17 του Ν. 2403 (46 Α΄ 2022) καθορίστηκαν οι δικαιούχοι της ενιαίας κάρτας για διέλευση των ΑΜΕΑ από όλους τους αυτοκινητοδρόμους με διόδια.

Στο άρθρο 17 , αναφέρεται συγκεκριμένα ότι : «Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας για τη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών. Η ενιαία κάρτα, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η κάρτα εμπεριέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη χρονολογία γεννήσεως, τη φωτογραφία του δικαιούχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάρτας. Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρίτου εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών»

Τα σημερινά δεδομένα για αυτό το ζήτημα είναι τα εξής:  

Δύο  χρόνια μετά την ψήφιση του άρθρου 17 του Ν. 2403 (46 Α΄ 2022) το μέτρο της ενιαίας κάρτας  για διέλευση των Α.με.Α από όλους τους αυτοκινητοδρόμους με διόδια δεν έχει εφαρμοστεί.

Αναζητήσαμε την  σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει  τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας Αναπηρίας , αλλά διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα .

Εξαιτίας  της αναβλητικότητας και ολιγωρίας της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα , αυτό που υφίστανται σήμερα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους κατά την διέλευσή τους με ΙΧ από τους σταθμούς διοδίων , περιγράφεται ως εξής:

Με την επίδειξη της μπλε κάρτας στάθμευσης (Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ– ΠΔ 241/2005) που κατέχουν τα Άτομα με Αναπηρίες),ανάλογα με την οδό από την οποία διέρχεται το όχημα, οι δικαιούχοι  καταβάλλουν ή όχι το αντίτιμο των διοδίων υπό προϋποθέσεις. Πχ:

  • Στην Εγνατία οδό , το όχημα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων εφόσον ο δικαιούχος επιβαίνει σε αυτό .Σε αυτό το σημείο οφείλουμε  να καταδείξουμε  το παράλογο αυτής της  προϋπόθεσης  με το παράδειγμα του γονέα που απαλλάσσεται από τα διόδια για να μεταφέρει το ανάπηρο τέκνο του σε νοσοκομείο ή  στην κατασκήνωση, αλλά καταβάλλει κανονικά το αντίτιμο όταν επιστρέφει να το παραλάβει.  
  • Στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίουδεν υπάρχει η προϋπόθεση  της επιβίβασης του δικαιούχου.
  • Στην Αττική οδόκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου το αντίτιμο των διοδίων  διότι στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο , δεν αναγνωρίζεται καμία εξαίρεση στα άτομα με αναπηρίες.

Όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση της ευάλωτης ομάδας των Α.με.Α στους σταθμούς διοδίων  όλων των μεγάλων οδών  και η μπλε κάρτα που φέρουν άλλοτε χρησιμεύει στην απαλλαγή διοδίων και άλλοτε όχι.

Επειδή  είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου  οφείλετε να υλοποιήσετε τα παραπάνω,

Επειδή οφείλει η Πολιτεία να διευκολύνει τις συνθήκες της ζωής των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους  σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ανεξαιρέτως,

Επειδή οι παροχές προς αυτούς δεν είναι δυνατόν να δίδονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά και  διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά ,

Επειδή σύμφωνα με την Νέα Εθνική Στρατηγική η οποία αντανακλά το όραμα και τους στόχους της Κυβέρνησης  για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2024-2030 ) , πρέπει συνεχώς να αίρονται τα εμπόδια και οι πολλαπλοί φραγμοί στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους,

Επειδή στην ίδια Εθνική Στρατηγική  αναφέρεται ως στόχος (σελ 26, Στόχος 1.2 , Διασφάλιση προσβασιμότητας μεταφορικών συστημάτων ) η ένταξη παροχών της κάρτας διοδίων των δικαιούχων ατόμων με αναπηρία στην Εθνική Κάρτα Αναπηρίας, ώστε να απλουστευθεί η διαδικασία διέλευσής τους αλλά και να τύχουν όλων των ισχυουσών ευνοϊκών ρυθμίσεων χρέωσης ,

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί

  • Προτίθεσθε να υλοποιήσετε τον νόμο τον οποίο θεσπίσατε  προχωρώντας άμεσα στην έκδοση της Ενιαίας  Κάρτας Αναπηρίας για την διέλευση των ΑΜΕΑ από όλους τους αυτοκινητοδρόμους με διόδια,  όπως ορίζει το άρθρο 17 του Ν. 2403 (46 Α΄ 2022);
  • Εάν ναι, προτίθεσθε να άρετε την προϋπόθεση της  επιβίβασης του δικαιούχου στο όχημα για την απαλλαγή διοδίων,  καθώς οι γονείς και οι συγγενείς διαθέτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την ζωή τους στην φροντίδα και στην μετακίνηση των τέκνων ή των συγγενών τους με αναπηρία και δεν δύνανται να το αποδεικνύουν συνεχώς;

Διαβάστε ακόμη

Αγιολόγιο και Επετειολόγιο

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890