Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα ελληνικά σχολεία;

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα ελληνικά σχολεία;

Σημαντικοί φορείς της παγκοσμιοποίησης προωθούν ολοένα και εντονότερα ένα παγκόσμιο αφήγημα με τίτλο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα» (sexual and reproductive health and rights), το οποίο συστηματικά αξιώνει να διεκδικεί μεγάλο ή μικρό μέρος της καθημερινότητάς μας, και ιδιαίτερα της καθημερινότητας των παιδιών μας μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η Ομάδα Παιδείας και Πολιτισμού της ΝΙΚΗΣ δημιούργησε το παρόν φυλλάδιο, προς ενημέρωση του ευρέως κοινού και ιδιαιτέρως των γονέων, οι οποίοι είναι ανύποπτοι -όπως ανύποπτη είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών- για την δολιοφθορά που συντελείται στις ψυχές των παιδιών τους. Το παρόν πόνημα παρουσιάζει συνοπτικά την προέλευση, τις διαστάσεις, τα απόκρυφα, καθώς και μερικά αποτελέσματα του ως άνω αφηγήματος, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών είτε ως ενηλίκων, γονέων ή εκπαιδευτικών, είτε ως ανηλίκων μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχετικές θέσεις της μεγάλης σιωπηλής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόγραμμα του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ» και προτείνονται διέξοδοι προς γονείς και εκπαιδευτικούς, και όσους ευρύτερα μεριμνούν για την ανατροφή παιδιών και εφήβων. Η πατρίδα μας χρειάζεται Παιδεία και Παιδιά. Και για τα δύο έχουμε χρέος να αγωνισθούμε σήμερα, περισσότερο από ποτέ, και να νικήσουμε. Μπορείτε να ξεφυλλίστε το έντυπο ηλεκτρονικά, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Κατεβάστε το έντυπο