Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

Νέα - Δελτία Τύπου

Συνέχεια προάσπισης του αδιαβλήτου των εκλογών

Συνέχεια προάσπισης του αδιαβλήτου των εκλογών

H υπ’ αρ. πρωτ.  1/12.07.2022 επιστολή – αίτημά μας με  θέμα  «Αίτημα διασφαλίσεως αδιαβλήτων εκλογών και εκλογικών αποτελεσμάτων”, το υπ’ αρ. 57651/05.09.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογικά αποτελέσματα» και η μέχρι σήμερον απουσία ανταπόκρισης στην από 12.07.2022 επιστολή – αίτημά μας.


ΠΡΟΣ 

Άρειο Πάγο

Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

Γεν. Δ/νση Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης & Εκλογών

Διεύθυνση Εκλογών

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Πρωθυπουργού

- Υπουργό Δικαιοσύνης

- Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

- Αρχηγούς Κομμάτων της Βουλής

- Όλους τους υπάρχοντες πολιτικούς συνδυασμούς

- Όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την εν θέματι από 12.07.2022 επιστολή, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ έθεσε ήδη από το καλοκαίρι του 2022 το μείζονος σημασίας θέμα της διασφάλισης του αδιάβλητου των εκλογών, υποβάλλοντας συγκεκριμένες και ευχερώς υλοποιήσιμες προτάσεις για την αποτροπή κινδύνων νοθείας των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, που ήδη ορίσθηκαν για την 21η Μαΐου 2023.

Παρά το ότι όμως οι εν λόγω προτάσεις μας καταγράφηκαν από μέρους μας με τρόπο σαφή και κατανοητό και από την ανάγνωση αυτών άπαντες οι αποδέκτες της άνω επιστολής μας μπορούσαν ευχερώς να αντιληφθούν την κομβική σημασία τους για τη διασφάλιση του κύρους των εκλογών και του αξιόπιστου του εκλογικού αποτελέσματος, εν τέλει μέχρι και σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης επέλεξαν να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια για την υιοθέτηση και υλοποίηση τους.

Αντ’ αυτού το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στον Συνδυασμό μας το συνημμένο στην παρούσα υπ’ αρ. 57651/05.09.2022 έγγραφο του με θέμα «Εκλογικά αποτελέσματα», από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι το ΥπΕσ, όχι μόνο απέφυγε επιμελώς να απαντήσει στα τεθέντα μείζονος σημασίας ζητήματα αποτροπής νοθείας των επερχόμενων εκλογών –τα οποία μάλιστα σε ένα ευνομούμενο κράτος όφειλε το ίδιο να έχει προεχόντως διασφαλίσει– αλλά επιπλέον, παρέπεμψε προκλητικά το θέμα στις καλένδες, αναφέροντας όλως αορίστως κατά λέξη ότι:

«με δεδομένο ότι η Υπηρεσία διάκειται θετικά στον ορθολογικό εκσυγχρονισμό της εκλογικής διαδικασίας, οι διατυπούμενες προτάσεις των πολιτικών φορέων πάντα διέρχονται του σταδίου αξιολόγησης.»

Και αναρωτιέται ο νοήμων Έλληνας Πολίτης, τι είδους άραγε αξιολόγηση απαιτείται επί προτάσεων, οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και η ευχερέστατη υλοποίησή τους βάλλει μόνο κατά της όποιας προσπάθειας νοθείας των εκλογών;

Βέβαιοι όντες για την πρόθεσή σας, όπως διεξαχθούν οι επερχόμενες εκλογές υπό τις πλέον διαφανείς προϋποθέσεις, αιτούμεθα όπως αποδεχθείτε ανεπιφυλάκτως τίς κατωτέρω εισηγήσεις μας σχετικώς με την μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με την επίσημη συμμετοχή μας στις επερχόμενες Εθνικές Εκλογές, έχουμε καθήκον αλλά και ενεστώς έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε τη διεξαγωγή αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας, έτσι ώστε το εκλογικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει την αληθή επιλογή των Ελλήνων ψηφοφόρων,

με την παρούσα ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των άνω από πολλού υποβληθεισών προτάσεών μας και στην από μέρους σας σαφή τοποθέτηση επ’ αυτών.

Δεδομένου δε ότι η παρούσα επιστολή μας και η επ’ αυτής απάντησή σας θα κοινοποιηθεί στον ελληνικό λαό, παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας, σημείο προς σημείο, με την παρακάτω αρίθμηση, ώστε αυτή να είναι κατανοητή σε κάθε Έλληνα πολίτη.

 

ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΑΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΥΔΕΝ ΠΡΑΞΑΤΕ ή ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ

1ον: Τα αποτελέσματα κάθε εκλογικού τμήματος, να αποστέλλονται από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, επιβεβαιωμένα και από τους εκλογικούς αντιπροσώπους, κατά την ώρα εξαγωγής τους (real time) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα πολλών αποδεκτών στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις κατά τόπους Περιφέρειες, στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία, στην εταιρεία διαχείρισης της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων ΚΑΙ σε όλους τους φορείς (κόμματα, κινήματα, σχήματα, μεμονωμένους κλπ), οι οποίοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Η ταυτόχρονη μετάδοση του ιδίου μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες δια του φορητού τηλεφώνου των Δικαστικών Αντιπροσώπων (με το οποίο εφοδιάζονται γι’ αυτόν αποκλειστικώς τον σκοπό) είναι απλή, σύντομη, επίσημη και διασφαλίζει την διαφάνεια και αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος κάθε εκλογικού τμήματος. Άρα κατ’ επέκταση και του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος ανά την επικράτεια.

2ον: To Υπουργείο Εσωτερικών, να αναρτήσει Λογιστικό Φύλλο με καταχωρήσεις αποτελεσμάτων καταγραφής ψήφων κάθε εκλογικού τμήματος, τα οποία βαθμιαία να αθροίζονται. Το λογιστικό αυτό φύλλο θα πρέπει να είναι ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ (κλειδωμένο

«μόνο για ανάγνωση» excel), αλλά και να είναι ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΙΜΟ σε άλλα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. στο δικό μας EXCEL). Με αυτόν τον τρόπο, οι κατά τόπους αντιπρόσωποι - δικαστικοί και εκλογικοί- μπορούν να εξακριβώσουν αν καταχωρήθηκε σωστά το κέντρο που ήλεγχαν. Έτσι επιβεβαιώνεται το άθροισμα του Νομού και της Περιφέρειας, επαληθεύεται από κάθε ενδιαφερόμενο και αποτρέπονται πιθανές λαθροχειρίες.

3ον: Τα αποτελέσματα να καταγράφονται ηλεκτρονικά και στις πρώην Νομαρχίες, για να υπάρχει ευχερής και διαφανής διασταύρωση με τα στοιχεία της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων.

4ον: Η εταιρεία διαχείρισης της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων, να υποχρεούται να δημοσιοποιεί αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα, ανά εκλογικό τμήμα, ανά νομό, ανά περιφέρεια και συνολικά, κατά τον πραγματικό χρόνο λήψης αυτών (real time).

5ον: Τα αποτελέσματα: (α) να ελέγχονται -πριν κατακυρωθούν- από Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Σώμα με χειρόγραφο τρόπο, ανά νομό, αθροίζοντας από τα έγγραφα που στέλνουν, με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κατά τόπους εκλογικά κέντρα· και (β) μετά τη διεξαγωγή του  εν λόγω ελέγχου να λογίζονται ως οριστικά.

6ον: Να διασφαλίσετε και να ανακοινώσετε τα μέτρα που θα λάβετε προς αποτροπή παραποιήσεως και χαρακτηρισμού ως ακύρων ψηφοδελτίων, σε κάθε εκλογικό κέντρο.

7ον: Να επιτραπεί ο ενδιάμεσος έλεγχος από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς, πριν τα επί μέρους αποτελέσματα σταλούν στα αρχηγεία των κομμάτων και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε σε περίπτωση αμφιβολιών, να υπάρχει τρόπος επαληθεύσεως και επιβεβαιώσεως.

8ον: Να γνωστοποιήσετε με τρόπο σαφή και εύληπτο τον τρόπο, με τον οποίο θα έχουν on line πρόσβαση οι πολιτικοί συνδυασμοί στα στοιχεία που αναφέρονται στην Πολιτική Ασφαλείας (audit trail, συστήματα καταγραφής) το βράδυ των εκλογών, και δη κατά την πραγματική ώρα κατά την οποία θα γίνεται η λήψη και ταυτόχρονη καταχώριση των αποτελεσμάτων.

9ον: Το λογισμικό της εταιρείας διαχείρισης της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων, να παράσχει σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, την ελεύθερη πρόσβαση (On- Line) τουλάχιστον σε τεταρτοβάθμια ανάλυση των εγγράφων:

α. Ανά Τμήμα β. Ανά Δήμο

γ. Ανά Νομό και δ. Ανά Περιφέρεια

 

Αναμένοντες τήν άμεση απάντησή σας, διατελούμε με ιδιαίτερη τιμή,

Δημήτριος Ιω. Νατσιός

Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ»
Προς ενήμερωση των αναγνωστών μας:

- H πρώτη επιστολή μας στο ΥΠΕΣ εδώ

- Η απάντηση του ΥΠΕΣ εδώ:

Οι υποψήφιοι της ΝΙΚΗΣ στις Ευρωεκλογές 2024

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890