Η ΝΙΚΗ στο πλευρό όλων των υγειονομικών σε αναστολή - Καμία ανοχή  στην απάνθρωπη υποχρεωτικότητα

Η ΝΙΚΗ στο πλευρό όλων των υγειονομικών σε αναστολή - Καμία ανοχή στην απάνθρωπη υποχρεωτικότητα

Η αναιτιολόγητη, παράλογη, πεισματική και αντιδημοκρατική απόφαση της κυβέρνησης  να επιβάλει υποχρεωτικό εμβολιασμό του Ελληνικού λαού για την πανδημία Covid-19, καθώς και το πρωτοφανές και ανήκουστο μέτρο της αναστολής της λειτουργίας πολλών χιλιάδων υγειονομικών από έτους και πλέον, βρίσκει το Πατριωτικό και Δημοκρατικό Κίνημα της «ΝΙΚΗΣ» σφόδρα αντίθετο.

Για το συγκεκριμένο και μόνο προαναφερθέν θέμα συντασσόμαστε και υποστηρίζουμε κάθε νόμιμη ενέργεια οποιουδήποτε φορέα υγειονομικών σε αναστολή, ανεξαρτήτως πολιτικών κλίσεων, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η επιβληθείσα, ολοκληρωτικής νοοτροπίας, απόφαση της κυβέρνησης.