Επείγουσα αίτηση  αποστολής της αναλυτικής καταμέτρησης εκάστου Εκλογικού Τμήματος

Επείγουσα αίτηση αποστολής της αναλυτικής καταμέτρησης εκάστου Εκλογικού Τμήματος

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΙ


Από:

Νομική Ομάδα ΝΙΚΗΣ

Κοινοποίηση:

Στον κ. Πρόεδρο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου

Στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου


Θέμα:  Επείγουσα αίτηση  αποστολής της αναλυτικής καταμέτρησης εκάστου Εκλογικού Τμήματος (Αριθμός Πρωτοκόλλου 45493/21.5.23)

 

Αξιότιμοι κύριοι

Παρακαλούμε όπως άμεσα  και  δη το  αργότερο μέχρι  την 22.05.2023 και ώρα 07.00 π.μ.  προβείτε στα  ακόλουθα, ήτοι:

1ον] όπως μας  αποσταλεί  στο mail info@nikh.gr,  η αναλυτική καταμέτρηση  των ψήφων ανά εκλογικό τμήμα  υπαγόμενο σε  εκάστη από τις Περιφέρειές σας, ανά κόμμα, και με αναφορά συνολικού αριθμού:  (α) εγγεγραμμένων (β) ψηφισάντων (γ) λευκών και (δ)  ακύρων και

2ον] όπως μας  αποσταλεί  στο mail info@nikh.gr, αντίγραφο του Πρακτικού 2 εκάστου  εκλογικού  τμήματος, υπαγόμενου  στην Περιφέρειά σας.

 

Τα άνω αιτηθέντα μπορούν να αποστέλλονται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της καταμέτρησης.

Με εκτίμηση,

Η ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚΗ»