Αμυντική Βιομηχανία

Αμυντική Βιομηχανία

«Επανάσταση το 1821 δεν θα γινόταν χωρίς μπαρουτόμυλους».

Η Αμυντική Βιομηχανία είναι πολλαπλασιαστής ισχύος: για την Εθνική Οικονομία, για τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία.

Προμήθειες αμυντικού υλικού με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμπαραγωγή και συμμετοχή Μονάδων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Υγιές περιβάλλον διοίκησης και λειτουργίας των Μονάδων Αμυντικής Βιομηχανίας με υπαγωγή σε ενιαίο θεσμικό όργανο

  • Μακριά από οποιαδήποτε κομματική εμπλοκή.
  • Με διαυγές και καθόλου γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο.
  • Εστίαση στις Μονάδες που μπορούν να είναι αντικειμενικά κερδοφόρες, και υποστήριξή τους με την αναγκαία υποδομή.

Θεσμικό δίκτυο διασύνδεσης και προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης ανάμεσα σε

  • Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά ΑΕΙ
  • Αμυντική Βιομηχανία Δημοσίου τομέα
  • Αμυντική Βιομηχανία Ιδιωτικού τομέα

Κορυφαία ποιότητα στην επάνδρωση και στελέχωση των Μονάδων της Αμυντικής Βιομηχανίας και με κίνητρα επαναπατρισμού ερευνητικού, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.