Λειτουργικότητα και Αναδιοργάνωση

«... Και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες... (Θουκυδίδης)»

Εστίαση τους βασικούς πυλώνες επιτυχίας της Εθνικής Άμυνας

  • Μαχητικό φρόνημα και υψηλό ηθικό
  • Ρεαλιστική εκπαίδευση στην αρχή «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω»
  • Κατάλληλος επιχειρησιακός εξοπλισμός

Αναδιοργάνωση για επιχειρησιακή αντιμετώπιση κινδύνων:

  • Πολυμέτωπη τουρκική απειλή (όχι μόνον εξ ανατολών αλλά και από ελληνοαλβανική μεθόριο και νοτίως της Κρήτης)
  • Υβριδικές επιθέσεις και εσωτερικές εστίες από ακραία ισλαμικά στοιχεία και Τούρκους πράκτορες εντός δομών φιλοξενίας.
  • Στον ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου

Από το ευκαιριακό ΚΥΣΕΑ στο λειτουργικό μόνιμο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ)

  • Θέματα Εθνικής Ασφάλειας: Σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, στρατηγικός συντονισμός, παρακολούθηση υλοποίησης με αμεσότητα, ταχύτητα και εγκυρότητα ενημέρωσης, υπό την προεδρία του Π/Θ.
  • Διαχείριση κρίσεων και εκπαίδευση φορέων προστασίας πολιτών, δικτύων, υποδομών, κρίσιμων εγκαταστάσεων, πηγών ενεργείας.