Ολοκληρωμένη πολιτική για τη Θητεία

Θητεία ποιοτική και χρήσιμη για κάθε Νέο.

  • Η πλήρης αξιοποίηση του χρόνου θητείας, χωρίς εξοντωτικά πάρεργα, αποδεικνύει τον σεβασμό του Κράτους στον χρόνο που ο Πολίτης του διαθέτει -κάτι που μέχρι σήμερα ουδέποτε έγινε.
  • Αναγνώριση της θητείας ως συντάξιμου χρόνου
  • Αύξηση του οικονομικού βοηθήματος του κληρωτού Στρατιώτη για τις στοιχειώδεις ανάγκες του.
  • Εκπαίδευση με ομαδικό πνεύμα σε δεξιότητες χρήσιμες εφ’όρου ζωής, όπως πρώτες βοήθειες, διαβίωση στη φύση, επιβίωση σε αντίξοες συνθήκες, αντιμετώπιση θεομηνιών.
  • Έμμισθη εθελοντική παράταση της θητείας για 1-4 εξάμηνα, με μοριοδότηση για διεκδίκηση θέσεων σε Δημόσιο και ΟΤΑ και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Θητεία ουσιαστική και επαρκής για την Πατρίδα

Η στενή συνεργασία Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας επιτρέπει τη θητεία ως απαραίτητο στάδιο της παιδείας, με ήπιο «απογαλακτισμό» του νέου από την οικογένεια στα 18 μετά τα αποτελέσματα για τα ΑΕΙ, με ειδική μέριμνα για κρίσιμες ειδικότητες που απαιτούν τριτοβάθμιες σπουδές (ιατροί, μηχανικοί, γυμναστές, τεχνίτες). Πολλαπλά τα πλεονεκτήματα:

  • Για το Νέο, αδιάκοπη σύνδεση μεταξύ ολοκλήρωσης σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης.
  • Για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αυξημένη δύναμη στρατού χωρίς διαρροές, με νέους στρατιώτες που έχουν υψηλή φυσική αντοχή και ευκολία στη διαπαιδαγώγηση.
  • Για την Κοινωνία, ωριμότεροι και πιο υπεύθυνοι πολίτες.