Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα
Η ανακοίνωση του Αγίου Όρους περί "γάμων" ομοφυλοφίλων

Η ανακοίνωση του Αγίου Όρους περί "γάμων" ομοφυλοφίλων

Καθημερινά η κυβέρνηση, με πρόθυμο σύμμαχο την αντιπολίτευση, διευρύνει την γκαιμπελική επιχείρηση πλύσης εγκεφάλου της κοινής γνώμης, αναφορικά με την ανατροπή αιωνίων θεσμών όπως ο γάμος και η οικογένεια. 

Αποτέλεσμα θα είναι η κοινωνία μας να συρθεί στον αντίποδα του Ευαγγελίου, της φύσης, της επιστήμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ωστόσο, η αλήθεια λάμπει όπως ο χρυσός. Ο γάμος είναι η ένωση ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Από αυτήν την αφετηρία, που ιδανικά εκτείνεται δια βίου, οικογένεια αποτελούν τα ζεύγη αντίθετου φύλου και τα φυσικά ή νομίμως υιοθετημένα τέκνα τους, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Στην κρισιμότητα των ημερών αυτών για το μέλλον της κοινωνίας και των παιδιών μας, το Άγιον Όρος, αιώνιο στήριγμα και απαντοχή του ευσεβούς ελληνικού λαού και των απανταχού της γης Ορθοδόξων Χριστιανών, εξέφρασε επίσημη τοποθέτηση.

Κρίνουμε απολύτως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στον ελληνικό λαό και προς πάσα κατεύθυνση, αυτήν την θέση σύμπασας της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Πρόκειται για μία κρυστάλλινη και σαφέστατη τοποθέτηση, την οποία η ΝΙΚΗ ασμένως αποδέχεται και υιοθετεί.

Την παραθέτουμε αυτούσια ως μνημείο ορθοτόμησης της αλήθειας σε καιρούς ψεύδους και παραπλάνησης.

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. Φ.2/7/2711

ΚΑΡΥΑΙ τῇ 5η/18η Δεκεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δηλώσεων περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν», ὡς ἐπίσης καὶ τῆς υἱοθεσίας τέκνων ὑπ' αὐτῶν, ἡ καθ' ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης ἐκφράζει τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.

Τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως εὔχεται ταπεινῶς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Παρὰ ταῦτα ἐκφράζομεν τὸν προβληματισμὸν καὶ τὴν βαθεῖαν λύπην μας γιὰ τὰ σχεδιαζόμενα νομοθετήματα. Ὀφείλομεν, διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ γάμου ἢ τεκνοθεσίας, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μακραίωνην παράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους καὶ γένους ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, εὑρίσκει ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Ἀπευθύνομεν θερμὴν ἔκκλησιν ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὴ προχωρήση εἰς τὴν ἀναγγελθεῖσαν ἀντιευαγγελικὴν νομοθεσίαν, εὐχόμενοι ἡ Προστάτις τῆς πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μεσιτεύη πρὸς τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὀδηγήση ὅλους σὲ μετάνοια καὶ ζωὴ συμφώνως πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία Τοῦ.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω.

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890